Simply Italian since 1931- Cipriani products

Aventura a început în 1931 când Giuseppe Cipriani a deschis ușile barului Harry. Într-o clădire discretă din piatră cocoțată pe un canal chiar lângă Piața San Marco din Veneția, el a creat o unitate atemporală și impecabil amenajată. Conceptul său era să-i slujești pe alții așa cum ți-ai dori să fii slujit și tu. Viziunea sa despre luxul simplu a ajuns să atingă sufletele oamenilor din întreaga lume.

Cipriani Food s-a născut la mijlocul anilor optzeci sub conducerea lui Arrigo Cipriani. Iniţial era un laborator pentru producţia de pâine, paste şi deserturi servite în restaurantele Cipriani. Ulterior, fondatorul Arrigo Cipriani decide să îşi extindă capacitatea de producţie.  “Atenţia la fiecare detaliu şi un proces neîntrerupt de căutare a calităţii în produsele noastre caracterizează misiunea noastră corporativă. În fiecare pachet din pastele noastre, pe lângă delicateţe, subtilitate şi elasticitate extraordinară, există şi toată cultura gastronomică şi a ospitalităţii dezvoltată în aproape 90 de ani de succes în alimentaţie. ” Patru generații de Cipriani au crescut într-un singur restaurant, devenind un brand hotelier de renume mondial, recunoscut încă pentru mesele și serviciile sale distinse din întreaga lume. În timp ce Cipriani este prezent acum în mai multe orașe mari ale lumii, acum îl puteți avea în confortul casei dvs.

Pastele sunt un simbol al Italiei, un preparat tipic italienesc, iar pastele Cipriani subliniază perfect acest lucru, aducând luxul italian la masă 🙂 Eu am încercat pastele Tagliarelle care sunt absolut perfecte cu cel mai simplu condiment: ulei sau unt și parmezan. Am adăugat puţin ulei de măsline extravirgin, delicat dar cu caracter, nu acoperă gustul altor ingrediente ci îl potenţează. Acest ulei extravirgin, graţie gustului său uşor fructat şi aromei sale delicate, face orice mâncare un deliciu. După ce pastele au fiert fix 4 minute, le-am scurs de apă şi am adăugat sos de roşii Sansovina care are la bază un sote uşor de ceapă, al cărui protagonist absolut este reprezentat de roşiile de Maremma şi am adăugat şi puţin Pesto– busuioc 100% toscan, cu un gust intens făcut cu 100% ulei virgin de măsline. Iar ca totul să fie perfect, am terminat cu un pahar de Cocktail Arrigo Cipriani fără alcool – piure de piersici albe şi sifon, care este o băutură măreaţă şi ademenitoare pentru oricine ! 🙂

Patru generaţii Cipriani au transformat un restaurant într-un etalon universal recunoscut al ospitalităţii, pe care nimeni nu a reuşit să îl replice. Atenţia obsesivă faţă de detalii şi faţă de calitate fără a face niciun compromis au dus la crearea gastronomiei Cipriani. Luxul în simplitate îşi găseşte sensul de bază în produsele alimentare artizanale de cea mai înaltă calitate. Restaurante Cipriani găsim în marile oraşe dar până se vor gândi să deschidă unul şi în România 🙂 vă invit să accesaţi site-ul ProduseCipriani.ro şi să descoperiţi o parte din minunata gastronomie italienească cu produse de cea mai bună calitate. Simple, elegant, good food !!

The adventure began in 1931 when Giuseppe Cipriani opened the doors of the Harry Bar. In a discreet stone building perched on a canal right next to St. Mark’s Square in Venice, he created a timeless and impeccably furnished unit. His concept was to serve others as you would like to be served. His vision of simple luxury has reached the souls of people around the world.
Cipriani Food was born in the mid-eighties under the leadership of Arrigo Cipriani. Initially it was a laboratory for the production of bread, pasta and desserts served in Cipriani restaurants. Later, the founder Arrigo Cipriani decides to expand his production capacity. “Attention to every detail and an uninterrupted process of searching for quality in our products characterize our corporate mission. In each package of our pasta, in addition to delicacy, subtlety and extraordinary elasticity, there is also all the gastronomic and hospitality culture developed in almost 90 years of success in food. ”
Four generations of Cipriani grew up in a single restaurant, becoming a world-renowned hotel brand, still recognized for its distinguished meals and services around the world.
While Cipriani is now present in many major cities around the world, you can now have it in the comfort of your own home. Pasta is a symbol of Italy, a typical Italian dish, and Cipriani pasta perfectly emphasizes this, bringing Italian luxury to the table 🙂 I tried Tagliarelle pasta which is absolutely perfect with the simplest spice: oil or butter and parmesan. I added a little extra virgin olive oil, delicate but with character, it does not cover the taste of other ingredients but enhances it. This extra virgin olive oil, thanks to its slightly fruity taste and its delicate aroma, makes any food a delight. After the pasta had boiled for 4 minutes, I drained it of water and added Sansovina tomato sauce, which is based on a light onion sauté, the absolute protagonist of which is the Maremma tomatoes, and I added a little Pesto-basil 100% Tuscan, with an intense taste made with 100% virgin olive oil. And to make everything perfect, we ended up with a glass of non-alcoholic Arrigo Cipriani Cocktail – white peach puree and soda, which is a great and enticing drink for everyone! 🙂 Four generations of Cipriani have transformed a restaurant into a universally recognized standard of hospitality, which no one has been able to replicate. The obsessive attention to detail and quality without compromising has led to the creation of Cipriani gastronomy. Luxury in simplicity finds its basic meaning in the highest quality artisanal food products.
We can find Cipriani restaurants in the big cities, but until they think of opening one in Romania, I invite you to access the ProduseCipriani.ro website and discover some of the wonderful Italian gastronomy with the best quality products. Simple, elegant, good food !!

Lasă un comentariu