Scented candles from Twinkle.ro

În articolul de azi o să vorbesc despre o pasiune relativ nouă pentru mine, și anume lumânările parfumate 🙂 Lumânările parfumate sunt cât se poate de relaxante. Pe lângă parfumul lor care reîmprospătează aerul din cameră, ele emană o lumină caldă, blândă, cu alte cuvinte creează o atmosferă confortabilă.

De curând am descoperit lumânări lucrate manual, biodegradabile , vegane și bineînțeles făcute în România 🙂  Este vorba despre lumânările Twinkle. Despre lumânările Twinkle : ’’ Mic atelier de lumânări parfumate din ceară 100% vegetală (soia și rapiță), cu fitil din bumbac pre cerat organic sau din lemn de arțar și uleiuri parfumate de calitate superioară. Turnare manuală, ardere lentă și uniformă. Non-toxice, biodegradabile și vegane. ’’ Mai jos o să detaliez despre aromele pe care le-am primit și testat 🙂 Cei drept mi-a trebuit ceva timp până să mă îndur să le încerc :-):-)

Lumânare parfumată- Prune și Rubarbă – aromă de prună și rubarbă, îmbogățită cu note de pară, piersică și zahăr. Această lumânare face parte din colecția Premium și este într-un pahar de foarte bună calitate. Pur și simplu ador această aromă, chiar și neaprinsă lumânarea tot degajă miros frumos. La scurt timp după ce am aprins-o, camera s-a umplut de mirosul minunat al acestei lumânări. Am pus lumânarea și pe hol pentru a aroma întrega casă și WOW Arde uniform iar mirosul persistă în încăpere chiar și după ce am stins lumânarea.

Lumânare parfumată – Ciocolată și Mentă – aromă de ciocolată cu lapte și mentă răcoritoare. Lumânarea face parte din colecția Pigment și vine într-un borcănel drăguț, care poate fi refolosit. Această lumânare are o aromă foarte … mâncabilă :-):-) Combinația dintre ciocolată și mentă este una dintre aromele mele preferate când vine vorba despre dulciuri 🙂 așa că de fiecare data când aprind această lumânare mi se face poftă de ciocolată :-):-)

Pastilă din ceară parfumată – aroma Ladies Only – are o aromă foarte plăcută, dulce dar elegantă. Am folosit o mică parte din pastilă dar este suficient cât să umple camera de o aromă frumoasă. Aceste lumânări de la Twinkle sunt minunate. De la modul foarte frumos în care au venit ambalate, timpul de ardere care este foarte mare, până la diversele arome pe care le au, mă fac să revin cu drag pe site-ul Twinkle pentru a descoperi noi arome 🙂 Apropo, tu când ai aprins ultima oară o lumânare parfumată?

In today’s article I will talk about a relatively new passion for myself, namely scented candles 🙂
Scented candles are as relaxing as possible. In addition to their fragrance that refreshes the air in the room, they emit a warm, gentle light, in other words creating a comfortable atmosphere.
I recently discovered candles made by hand, biodegradable, vegan and of course made in Romania 🙂 It’s about Twinkle candles.
About Twinkle candles: ” Small workshop of scented candles made of 100% vegetable wax (soybean and rapeseed), with organic pre-waxed cotton wool or maple wood and high quality scented oils.
Manual casting, slow and even burning. Non-toxic, biodegradable and vegan. ”
Below I will detail about the flavors I received and tested 🙂 Honestly it took me some time before I endure to try them :-):-)
Scented candle – Plum and Rhubarb – scent of plum and rhubarb, enriched with notes of pear, peach and sugar. This candle is part of the Premium collection and is in a very good quality glass.
I simply adore this aroma, even if the candle is not lit it releases a nice smell. Shortly after I lit it, the room filled with the wonderful smell of this candle. I also put the candle on the hall to flavor the whole house and WOW
It burns evenly and the odor persists in the room even after the candle is turned off.
Scented candle – Chocolate and Mint – scent of chocolate with milk and refreshing mint. The candle is part of the Pigment collection and comes in a cute jar that can be reused.
This candle has a very… eatable aroma :-):-) The combination of chocolate and mint is one of my favorite aromas when it comes to sweets 🙂 so every time I light this candle I get a craving for chocolate :-):-)
Scented wax pill – Ladies Only flavor – has a very pleasant, sweet but elegant aroma. I used a small part of the pill but it is enough to fill the room with a beautiful aroma.
These Twinkle candles are wonderful. From the very beautiful way they came packaged, the burning time which is very high, to the various flavors they have, I am happy to return to the Twinkle website to discover new flavors 🙂
By the way, when was the last time you lit a scented candle?

Lasă un comentariu