Pan Food brings back the taste of childhood

Pan Food anunță lansarea unui nou produs, odată cu finalizarea lucrărilor de extindere a spațiului de depozitare și producție.
Cu o investiție de 1,5 milioane euro făcută din fonduri europene, Pan Food a reușit să reitereze un produs cu puternice rădăcini în tradiția sibiană, care făcea senzație acum 30 ani în România: napolitanele-spirale. Brandul Spiraline a fost lansat recent, cele trei tipuri de napolitane fiind umplute cu cremă de cacao, cocos și vanilie.


„Am pornit dornici să facem cea mai bună ciocolată de casă și, iată-ne, după 19 ani, surprinși plăcut de amploarea luată de afacerea noastră și de faptul că ne numărăm printre puținele firme producătoare și nu doar importatoare de produse zaharoase în România. Am clădit afacerea de la zero pe criterii solide, cum ar fi calitatea produselor și respectul față de consumatori. Sunt fericit că fiul meu îmi calcă pe urme și dezvoltă în direcția potrivită destinul Pan Food, adăugând noi produse în portofoliu, dezvoltând relațiile cu partenerii și punând accent pe promovarea și comunicarea brandurilor. Am toate motivele să fiu mândru de oamenii care alcătuiesc astăzi familia Pan Food și să privesc cu încredere în viitor!”, declară Ioan Stanea, administratorul Pan Food.

În fabrica construită acum 19 ani încă se mai prepară manual mare parte dintre produse, obiectivul principal fiind acela de a obține gustul perfect cu cele mai simple și tradiționale ingrediente.
Astfel, îmbinând cu succes valorile tradiției cu ideile inovatoare ale prezentului, Pan Food a creat o gamă variată de produse care țin pasul cu calitatea și diversitatea produselor din domeniu. A început cu ciocolata “Batonul copilariei” (și astăzi preparată manual în proporție de 90%), cunoscută în toată țara și peste hotare. Nu peste mult timp gama de produse a fost diversificată, apărând astfel prăjitura Lica cu foi de napolitană și zahăr caramel, nuga Cindrel și Bliss cu delicioase arome, umpluturi și miere de la crescătorii de albine din județul Sibiu, alături de Biscuiții și Nucile umplute cu multă cremă, prăjiturile asortate Şureanca și Dorothea preparate din pandișpan cu diferite creme și arome și Salamul de biscuiți.
Sunt absolut delicioase și merg perfect cu o cană de cafea 🙂 🙂
Mulțumesc Pan Food și More than Pub pentru aceste minunate dulciuri ale copilăriei:-)

Pan Food announces the launch of a new product, once the works of expanding the storage and production space are completed.
With an investment of 1.5 million euros made from European funds, Pan Food was able to reiterate a product with strong roots in the tradition from Sibiu, which was sensing 30 years ago in Romania: the wafer-spirals. The Spiraline brand was recently launched, the three types of wafers being filled with cocoa cream, coconut and vanilla.
„We started eager to make the best homemade chocolate and, after 19 years, we were pleasantly surprised by the size of our business and the fact that we are among the few companies producing and not just importing sugary products in Romania. We built the business from scratch based on solid criteria, such as product quality and respect for consumers. I am happy that my son is following in my footsteps and developing in the right direction the Pan Food destiny, adding new products to the portfolio, developing relationships with partners and focusing on promoting and communicating brands. I have every reason to be proud of the people who make up the Pan Food family today and to look with confidence in the future! ”, says Ioan Stanea, Pan Food administrator.
In the factory built 19 years ago most of the products are still being prepared by hand, the main objective being to get the perfect taste with the simplest and traditional ingredients.
Thus, successfully combining the values ​​of tradition with the innovative ideas of the present, Pan Food has created a diverse range of products that keep pace with the quality and diversity of the products in the field. It started with the chocolate „Batonul copilăriei” (and today 90% handmade), known throughout the country and abroad. Not too long ago the product range was diversified, thus defending the Lica cake with wafer and caramel sugar, Cindrel and Bliss nut with delicious aromas, fillings and honey from bee farmers in Sibiu county, next to Biscuits and Walnuts filled with a lot of cream, assorted cakes Şureanca and Dorothea made from sponge with different creams and flavors and Salami of biscuits.
They are absolutely delicious and go perfectly with a cup of coffee 🙂 🙂
Thank you Pan Food and More than Pub for these wonderful childhood sweets 🙂

Lasă un comentariu