New brand testing – Nuggela & Sulé products

În articolul de astăzi vreau să vă aduc în atenţie un brand nou pentru mine dar nou şi pe piaţa din România. Este vorba de brandul Nuggela & Sulé, care este o companie spaniolă dedicată îngrijirii pielii și părului care se remarcă în industria cosmetică în scopul de a recupera cele mai reușite remedii tradiționale utilizate de-a lungul istoriei pentru a pregăti produse de înaltă calitate și eficiență ridicată. De ce numele „Nuggela & Sulé”?
Compania își ia numele de la una dintre cele mai importante insule din Polinezia „Nga Sulé”, numită după Zeul Maori, care se traduce „fiul cerului”. Nativii se închinau lui Nga Sulé respectând și învățând de la natură. Potrivit Zeului Maori, înțelepciunea și obiceiurile sunt transmise de la o generație la alta prin spirite ancestrale și, prin urmare, nici cunoștințele, nici valorile nu se pierd. Linia cosmetică Nuggela & Sulé se bazează pe acest din urmă concept de recuperare a înțelepciunii tradiționale și a remediilor naturale împreună cu cea mai recentă tehnologie, pentru a oferi produse de înaltă calitate și rezultate optime.

Am avut plăcerea de a testa 4 produse consacrate ale brandului şi pe care vi le voi detalia mai jos:

Șampon Premium Nº1 cu extract de ceapă roșie – primul tratament capilar, cu utilizare zilnică ce stimulează creșterea părului. Cu extract de ceapă roșie, săruri din Marea Moartă și glicogen marin, care stimulează creșterea părului, oferă strălucire si netezire părului, întărește foliculul părului şi oferă mai mult volum. Printre ingredientele active ale șamponului se numără și quercetina, care reduce inflamația scalpului și stimulează fluxul sangvin, optimizând alimentarea părului cu apă, oxigen și nutrienți. Sulful, cunoscut și sub numele de „mineralul frumuseții”, elimină excesul de sebum și blochează influența nocivă a ciupercilor și bacteriilor asupra scalpului grație proprietăților sale antiseptice. Fără parabeni. Fără uleiuri minerale. Cruelty Free.  Produs testat dermatologic. Cu siguranţă prima întrebare va fi: „Miroase a ceapă?” 🙂 Nu se simte absolut deloc miros de ceapă, eu am simţit doar un uşor miros fin de plante care dispare repede 🙂 Are o textură densă, nu face multă spumă dar pe mine nu mă deranjează, important a fost că după fiecare folosire îmi simţeam părul foarte curat, nu mi se mai îngrăşa atât de des şi cel mai important, am observat o îmbunătăţire în regenerarea firelor de păr, diminuează căderea părului (eu mă confruntam cu o cădere a părului de sezon, adică undeva la 100-150 de fire de păr pe zi)

Balsam Imperial Supreme cu extract de ceapă – primul balsam de păr care nu îngrașă în contact cu scalpul. Stimulează creșterea părului, îl protejează și face perierea sau pieptănarea mult mai ușoară. Formulă îmbunătățită cu extract de ceapă roșie, glicogen marin, complex de vitamina E și niacinamide. Testat dermatologic. Fără Sulfați. Fără parabeni. Cruelty Free. Formulă de performanță ridicată. Când am citit că poate fi folosit şi pe scalp deoarece nu îl îngraşă, am fost destul de sceptică mai ales că părul meu se îngraşă repede. L-am folosit şi am rămas foarte impresionată deoarece nu mi-a îngrăşat scalpul absolut deloc iar părul nu era lipit de cap 🙂 sau fără vitalitate. WOW! Aşa balsam de păr nu am mai încercat, îmi simţeam părul moale dar cu volum şi strălucitor.

Fiolă Multivitamin-Energy – are o formulă exclusivă care oferă vitamine esențiale (E, C, B3, B5 și B6, pentru un scalp și păr sănătos). În plus, conține și ingrediente active ca glicogen marin, esență de trestie de zahăr și extract de coajă de lămâie, care revitalizează și oferă luminozitate părului.Poate fi folosită pe părul uscat sau umed. Dacă îl utilizați pe părul umed, așteptați între 5 și 7 minute după aplicare, înainte de a-l usca. Aplicând o mică presiune presiune pe fiolă, începeți să trasați 6-8 linii paralele de la frunte și până la ceafă, care să acopere tot capul. Cu buricele degetelor masează ușor scalpul. După aplicare, a nu se spăla părul, pentru cel puțin 6 ore.

Tratament fiolă Keratin – Hyaluronic – formulă specială bazată pe keratină și acid hialuronic, care repară părul deteriorat, în timp ce îl reconstruiește de la mijloc și până la vârfuri. În plus, sigilează cuticula și oferă hidratare fibrei de păr. Aplică pe părul umed.  Aplicând o presiune mică pe fiolă, începe de la jumătatea părului și până vârfuri (evitând contactul cu scalpul). Distribuie uniform produsul cu o perie sau cu un masaj ușor. Am folosit ambele fiole împreună, adică după fiecare spălare aplicam pe scalp fiola Multivitamin iar pe lungimea firului de păr fiola Keratin. Îmi simţeam părul ca proaspăt aranjat la coafor 🙂

Toate produsele mai sus menţionate, folosite corect, mi-au ajutat părul să arate mult mai sănătos, cu mai mult volum şi să nu se mai îngraşe atât de des. Sunt foarte mulţumită de ele şi bucuroasă că am putut să le încerc 🙂 Le recomand cu drag! Aici găsiţi şi alte produse:-)

In today’s article I want to bring to your attention a brand new for me but also new on the Romanian market. This is the Nuggela & Sulé brand, which is a Spanish company dedicated to skin and hair care that stands out in the cosmetics industry in order to recover the most successful traditional remedies used throughout history to prepare products of high quality and high efficiency. Why the name „Nuggela & Sulé”?
The company takes its name from one of the most important islands in Polynesia „Nga Sulé”, named after the Maori god, which translates as „son of heaven”. The natives worshiped Nga Sulé respecting and learning from nature. According to the Maori God, wisdom and customs are passed down from one generation to the next through ancestral spirits, and therefore neither knowledge nor values ​​are lost. The Nuggela & Sulé cosmetics line is based on the latter concept of recovering traditional wisdom and natural remedies together with the latest technology, in order to offer high quality products and optimal results. I had the pleasure to test 4 well-known products of the brand and which I will detail below. Premium shampoo Nº1 with red onion extract – the first hair treatment, with daily use that stimulates hair growth. With red onion extract, Dead Sea salts and marine glycogen, which stimulates hair growth, gives hair shine and smoothing, strengthens the hair follicle and gives more volume. Among the active ingredients of the shampoo is quercetin, which reduces inflammation of the scalp and stimulates blood flow, optimizing the hair’s supply of water, oxygen and nutrients. Sulfur, also known as the „beauty mineral”, removes excess sebum and blocks the harmful influence of fungi and bacteria on the scalp due to its antiseptic properties. No parabens. No mineral oils. Cruelty Free. Dermatologically tested product. Surely the first question will be, „Does it smell like onions?” 🙂 There is absolutely no smell of onions, I only felt a slight fine smell of plants that disappears quickly 🙂 It has a dense texture, does not make much foam but does not bother me, the important thing was that after each use I felt my hair very clean, it didn’t get so greasy anymore and most importantly, I noticed an improvement in hair regeneration, it decreases hair loss (I was experiencing a seasonal hair loss, ie somewhere at 100- 150 hairs per day) Imperial Supreme Conditioner with Onion Extract – the first hair conditioner that does not make the hair greasy in contact with the scalp. Stimulates hair growth, protects it and makes brushing or combing much easier. Improved formula with red onion extract, marine glycogen, vitamin E complex and niacinamide. Dermatologically tested. No Sulfates. No parabens. Cruelty Free. High performance formula. When I read that it can also be used on the scalp because it doesn’t make it greasy, I was quite skeptical, especially since my hair gets greasy quickly. I used it and I was very impressed because it did not make my scalp greasy at all and my hair was not glued to my head 🙂 or without vitality. WOW! I have never tried such a hair conditioner, I felt my hair soft but with volume and shiny. Multivitamin-Energy ampoule – has an exclusive formula that provides essential vitamins (E, C, B3, B5 and B6, for a healthy scalp and hair). In addition, it contains active ingredients such as marine glycogen, cane essence and lemon peel extract, which revitalizes and brightens the hair. It can be used on dry or wet hair. If you use it on damp hair, wait 5 to 7 minutes after applying it before drying it. Applying a small amount of pressure to the ampoule, begin to draw 6-8 parallel lines from the forehead to the nape of the neck, covering the entire head. Gently massage your scalp with your fingertips. After application, do not wash your hair for at least 6 hours. Keratin ampoule treatment – Hyaluronic – special formula based on keratin and hyaluronic acid, which repairs damaged hair, while rebuilding it from the middle to the ends. In addition, it seals the cuticle and provides hydration to the hair fiber. Apply to damp hair. Applying a small pressure on the ampoule, it starts from the middle of the hair and up to the tips (avoiding contact with the scalp). Distribute the product evenly with a brush or a light massage. I used both ampoules together, ie after each wash I applied the Multivitamin ampoule on the scalp and the Keratin ampoule on the length of the hair. I felt my hair freshly done, just like at the hairdresser 🙂 All the above mentioned products, used correctly, helped my hair to look much healthier, with more volume and not to get greasy so often. I am very happy with them and glad that I was able to try them 🙂 I highly recommend them! Here you will find other products 🙂

Lasă un comentariu