New brand testing: Embryolisse products

Mă bucur când întâlnesc oameni minunați în online. Sunt persoane pe care nu le-am întâlnit face-to-face dar, cumva, rezonez foarte bine cu ceea ce prezintă sau cu felul lor de a gândi. Nenciu Adina, căci despre ea este vorba, am întâlnit-o în mediul online. Este make-up artist dar mai presus de toate, este o persoană minunată. Postările ei sunt minunate, pline de sfaturi bune. Tot la ea am văzut și citit despre brand-ul francez Embryolisse. Deși aveam o idee despre acest brand, văzând multe persoane din străinătate din mediul online vorbind despre produsele lor și având doar cuvinte de laudă, nu am încercat nici un produs de la ei. Despre produsele de îngrijire franțuzești se știe că sunt printre cele mai bune și cunoscute în întreaga lume 🙂 Nu cred că este cineva care să nu aibă printre favorite cel puțin un produs din “bucătăria” cosmetică franceză 🙂 Am avut așa o mare bucurie din partea Adinei când mi-a spus că ar dori să îmi trimită spre testare 4 produse la alegere de la brand-ul Embryolisse. Vă dați seama ce bucuroasă am fost 🙂 iar Adina mi-a oferit toate detaliile necesare despre produse și m-a ajutat să îmi aleg ce mi se potrivește mai bine. Istoric despre brand-ul Embryolisse: ’’  Laboratoarele Embryolisse, mai mult de 65 de ani în domeniul  dermatocosmeticii. În 1950, medicul dermatolog Tricot, specializat în patologia problemelor pielii a creat în spitalul Saint Louis , Lait Creme Concentre și formula pentru Filaderme. (Este foarte interesantă și povestea construirii spitalului în anul 1607 de către regele Henri al IV lea.  Inițial a fost gândit ca un spital în care să stea în carantină cei care erau afectați de ciumă în aceea perioadă ). În 1955 Vidal Dictionary (dicționarul care este menționat de doctori și farmaciști ) a făcut referire  mai întâi la Filaderme și apoi la Lait Creme Concentre. În 1960 , Filaderme a fost dat atât pe rețetă compensată , cât și pe rețetă gratuită.                   Formula sa , îmbogățită cu unt de karite , aloe vera și proteine din soia  regenerează, hrăneste  și calmează dând o senzație de confort imediat. Ideal pentru piele uscată, foarte uscată, deshidratată și sensibilă. Disponibil în două variante : loțiune și cremă. Rapid prescris în domeniul medical pentru extraordinara sa eficacitate, transmis din generație în generație, produsul devine 65 de ani mai târziu un produs mitic pentru milioane de utilizatori  din întreaga lume, devenind un produs indispensabil în domeniul frumuseții. Astfel încât make-up artiști profesioniști, manechine și actrițe îl consideră azi un produs indispensabil pentru pregătirea pielii și sublinierea machiajului. Produsul a generat crearea unei game dermatocosmetice complete de îngrijire elaborată de Laboratoarele Embryolisse, având ca bază aceleași exigențe de eficacitate. Rezultatele vizibile se datorează selecției unor ingredienți de origine naturală și cu o lungă tradiție medicinală (complex nutrițional  hidratant, bogat în vitamine și acizi grași esențiali, asociați cu untul de karite, ceara de albine, aloe vera și proteine din soia) aliați cu acid hialuronic și colagen. Produsele Embryolisse sunt fabricate sub control farmaceutic iar compușii sunt riguros selectați astfel încât pielea să nu fie sensibilizată în mod inutil , ci dimpotrivă, să primească doar ceea ce îi este esențial’’

Așa cum v-am menționat mai sus, am primit spre testare 4 produse full size și câteva mostre. Toate produsele au venit într-un frumos și foarte practic portfard 🙂 În articolul de azi o să vorbesc despre produsul care m-a impresionat cel mai mult.

SOIN CORRECTEUR ANTI-CERNES TEINTE BEIGE 8ML EMBRYOLISSE – este atât un produs de îngrijire, cât și unul de make-up, este 2 în 1 🙂 ajutând la camuflarea imediată a cearcănelor și ștergând semnele pe care oboseala le adaugă privirii. Conține extract de frasin, asociat cu vitaminele E și B3, actionează în sinergie pentru a decongestiona pungile și a reduce culoarea cearcănelor. Fără parfum, fără parabeni. Acționează împotriva ridurilor cu ajutorul unui agent filmogen de origine naturală care netezește zona ochiului, astfel încât ridurile sunt netezite iar privirea apare mai odihnită. Acțiunea hidratantă a produsului este dată de prezența glicerinei, care fixează apa în piele. Produsul este disponibil în două nuanțe: o nuanță roz pentru cearcănele albăstrui și una bej pentru cearcănele închise la culoare. De la prima aplicare am fost foarte surprinsă de acoperirea și textura produsului.  Atât de ușoară, fluidă, se amestecă perfect cu pielea și corectează imediat, lăsând în același timp pielea foarte naturală, fără să o încarce. Îmi place în mod deosebit că nu doar corectează, camuflează sau unifică, ci tratează această zonă sensibilă și fragilă a feței. După părere mea este, mai presus de toate, un tratament pe care îl aplic ca și când aș folosi un contur de ochi dar care corectează și, mai presus de toate, lasă un finish neted și natural. Este foarte ușor de aplicat, nu îmi usucă zona ochilor și este SINGURUL anticearcăn care nu mi se strânge în liniile fine și nici nu trebuie să îl setez cu pudră.  Indiferent cu ce este aplicat finish-ul va fi întotdeauna unul perfect 🙂 Eu prefer să îl aplic cu pensula de machiaj. Acest tratament asigură hidratare, tonus și elasticitate, stimulează sinteza colagenului și estompează pigmentarea, consolidând în același timp suplețea pielii. Sunt complet cucerită de acest produs, care are proprietățile unui tratament cuplat cu un corector. Îl recomand cu mare drag și de îndată ce îl voi termina, o să îl recumpăr 🙂

Produsele Embryolisse se pot comanda on line pe kbarena.ro , sau se pot cumpăra sau comanda și pe adresa Boutiquepromakeupbucuresti. De asemenea se pot găsi informații despre produse și pe pagina Embryolisse Romania.

I’m glad to meet wonderful people online. There are people I haven’t met face-to-face, but somehow I resonate very well with what they present or with their way of thinking.
Nenciu Adina, because it’s about her, I met her online. She is a make-up artist but above all, she is a wonderful person. Her posts are wonderful, full of good advice.
I also saw and read about the French brand Embryolisse. Although I had an idea about this brand, seeing many people from abroad online talking about their products and having only words of praise, I did not try any product from them.
French care products are known to be among the best known in the world 🙂 I don’t think there is anyone who doesn’t have at least one product from the French cosmetic „kitchen” as a favorite 🙂
I had such great joy from Adina when she told me that she would like to send me 4 products of my choice from the Embryolisse brand for testing. You realize how happy I was 🙂 and Adina gave me all the necessary details about the products and helped me choose what suits me best.
History of the Embryolisse brand: „Embryolisse Laboratories, more than 65 years in the field of dermatocosmetics.
In 1950, dermatologist Tricot, who specializes in the pathology of skin problems, created Lait Creme Concentre and the formula for Filaderme at Saint Louis Hospital. (The story of the construction of the hospital in 1607 by King Henry IV is also very interesting. It was originally thought of as a hospital to house those who were affected by the plague at that time).
In 1955 the Vidal Dictionary (the dictionary mentioned by doctors and pharmacists) referred first to Filaderme and then to Lait Creme Concentre.
In 1960, Filaderme was given both a compensated prescription and a free prescription.
Its formula, enriched with shea butter, aloe vera and soy protein regenerates, nourishes and soothes giving an immediate feeling of comfort.
Ideal for dry, very dry, dehydrated and sensitive skin. Available in two variants: lotion and cream.
Quickly prescribed in the medical field for its extraordinary effectiveness, passed down from generation to generation, the product 65 years later becomes a legendary product for millions of users around the world, becoming an indispensable product in the field of beauty. So make-up professional artists, mannequins and actresses consider it today an indispensable product for preparing the skin and emphasizing makeup. The product generated the creation of a complete range of dermatocosmetic care developed by Embryolisse Laboratories, based on the same efficacy requirements.
The visible results are due to the selection of ingredients of natural origin and a long medicinal tradition (moisturizing nutritional complex, rich in vitamins and essential fatty acids, associated with shea butter, beeswax, aloe vera and soy protein) allied with hyaluronic acid and collagen.
Embryolisse products are manufactured under pharmaceutical control and the compounds are rigorously selected so that the skin is not unnecessarily sensitized, but on the contrary, receives only what is essential to it.” As I mentioned above, I received for testing 4 full size products and some samples. All products came in a beautiful and very practical beauty case 🙂
In today’s article I will talk about the product that impressed me the most. SOIN CORRECTEUR ANTI-CERNES TEINTE BEIGE 8ML EMBRYOLISSE – is both a care product and a make-up, it is 2 in 1 🙂 helping to immediately camouflage dark circles and erase the signs that fatigue adds to the eyes. Contains ash extract, associated with vitamins E and B3, acts in synergy to decongest the bags and reduce the color of dark circles. No perfume, no parabens. It acts against wrinkles with the help of a film-forming agent of natural origin that smoothes the eye area, so that wrinkles are smoothed and the eye appears more rested. The moisturizing action of the product is given by the presence of glycerin, which fixes the water in the skin.
The product is available in two shades: a pink shade for blue circles and a beige shade for dark circles.
From the first application I was very surprised by the coating and texture of the product. So light, fluid, it blends perfectly with the skin and corrects immediately, leaving at the same time the skin very natural, without loading it. I especially like that it not only corrects, camouflages or unifies, but treats this sensitive and fragile area of ​​the face. In my opinion, it is, above all, a treatment that I apply as if I were using an eye contour but that corrects and, above all, leaves a smooth and natural finish.
It is very easy to apply, it does not dry the eye area and it is the ONLY concealer that does not shrink in fine lines and I do not have to set it with powder.
No matter what the finish is applied, it will always be a perfect one 🙂 I prefer to apply it with the makeup brush.
This treatment ensures hydration, tone and elasticity, stimulates collagen synthesis and fades pigmentation, while strengthening the suppleness of the skin. I am completely captivated by this product, which has the properties of a treatment coupled with a concealer.
I highly recommend it and as soon as I finish it, I will buy it 🙂
Embryolisse products can be ordered online on kbarena.ro, or they can be bought or ordered at Boutiquepromakeupbucuresti. You can also find product information on the Embryolisse Romania page.

12 comentarii la „New brand testing: Embryolisse products”

Lasă un comentariu