New brand testing- Biotrade

Astăzi vreau să vă vorbesc despre un brand nou mie, descoperit acum 1 lună. Este vorba despre Biotrade Cosmeceuticals. Scurt istoric: ‘’Biotrade Bulgaria este un producător de produse dermatocosmetice şi de 20 de ani este una dintre cele mai de succes companii din acest domeniu de pe piaţa bulgară. Produsele pe care le oferim sunt  destinate pentru o îngrijire dermatologică specială, conţin ingrediente active atent selecţionate pentru un efect maxim şi un risc minim de efecte adverse. Produsele  nu conţin parabeni şi sunt hipoalergenice şi noncomedogenice. Produsele dermatocosmetice cu marca Biotrade sunt conforme cu toate cerinţele şi standardele Uniunii Europene, produsele au o acţiune excelentă şi o compoziţie unică.  Cosmetica dermatologică Biotrade este cu o eficienţă şi siguranţă dovedită clinic şi poate fi găsită doar în farmacii. Din septembrie 2011 Biotrade Bulgaria este certificată conform ISO 9001:2000. ‘’

Faptul că produsele lor nu conțin parabeni, este unul din motivele care m-a atras la aceste produse. Țin să precizez că toate părerile legate de produsele primite sunt strict personale și oneste iar ce mie mi se potrivește poate altor persoane s-ar putea să nu li se potrivească; tenul este diferit, problemele sunt diferite, la fel și reacțiile.

Keratolin Foot Spray Antiperspirant– este un spray care protejează eficient picioarele de transpirație și miros neplăcut. Când se folosește pentru prima dată, se aplică la nivelul picioarelor 3 seri consecutive și se spală cu apă dimineața. După aceea, se aplică o dată la fiecare 3-5 zile. Mie,personal, vara îmi transpiră destul de rău picioarele și este destul de enervant atunci când mă încalț cu sandale cu toc înalt, să simt cum mi se duce piciorul în față din cauza transpirației, plus că dacă mai este și praf afară…vă puteți imagina 🙂 Folosirea acestui spray este foarte ușoară iar rezultatele nu au întârziat să apară. Nu mi-a blocat complet transpirația picioarelor dar mai bine așa deoarece și transpirația are rolul ei, dar mi-a diminuat-o considerabil. Eu sunt foarte mulțumită iar de acum înainte voi ști ce să comand la fiecare început de vară.

Maxi Balm Balsam Pentru Unghii–  este un balsam care hrăneşte şi întăreşte lama unghială, fiind bogat în vitamina A, E şi lanolină. Unghiile mele trec printr-o perioadă nu tocmai bună, în sensul că sunt fragile, se rup cu ușurință iar cuticulele sunt mai tot timpul uscate, deși le hidratez. Așa că acest balsam a venit la fix 🙂 De cum l-am primit am început să îl folosesc, de 2 ori pe zi iar rezultatele încep să se vadă. Se aplică peste lama unghială și până la prima articulație a degetului. Pe prospect pune că trebuie folosit minim 4 săptămâni. Acest tub îmi va ajunge mai mult de 4 săptămâni, deoarece o mică cantitate pentru fiecare unghie este suficient. Mai jos vă las 2 poze, una înainte de începerea tratamentului și una recentă, unde deja am 1 lună de folosire. Este un produs care, în cazul meu, dă rezultate dar îl folosesc cu strictețe de 2 ori pe zi.

Acne Out Mattifying Tonic–  este un tonic matifiant indicat pentru curăţarea zilnică a tenului cu tendinţă la acnee, puncte negre şi  hipersecreţie de sebum în zona T a feţei – frunte, nas şi bărbie. Eu o folosesc seara, metoda de dozaj este cu pompiță, care din punctul meu de vedere este o variantă igienică, iar aplicarea se face cu ajutorul unei dischete demachiante.  Am observat o ameliorare în reglarea sebumului, îmi place că nu îmi usucă pielea și am mai observat o ușoară ameliorare în reducerea porilor dilatați. Cât despre punctele negre, încă nu am observat vreun rezultat.  Este un produs care îmi place și care în cazul meu, oferă rezultate.

Sebomax Sensitive Şampon Pentru un Scalp Sensibil– este un şampon moale şi calmant pentru o piele a capului sensibilă, inflamată şi descuamată. Nu conţine sulfaţi. Fără parabeni. Cei de la Biotrade au fost foarte drăguți și mi-au trimis acest șampon care este pentru prietenul meu, așa că părerile sunt ale lui 🙂  Ce îi place la acest șampon este faptul că îi înlătură sebumul și îi spală foarte bine părul fără să îi usuce scalpul, îi calmează iritațiile. Este foarte mulțumit de acest produs 🙂

Mulțumesc Biotrade pentru aceste minunate produse 🙂 Voi ați încercat produse de la Biotrade?

Today I want to talk to you about a brand new to me, discovered 1 month ago. It’s about Biotrade Cosmeceuticals.
Brief History: ” Biotrade Bulgaria is a manufacturer of dermatocosmetic products and for 20 years it is one of the most successful companies in this field on the Bulgarian market. The products we offer are intended for special dermatological care, contain active ingredients carefully selected for maximum effect and minimal risk of adverse effects. The products do not contain parabens and are hypoallergenic and noncomedogenic.
Biotrade brand dermatocosmetic products comply with all the requirements and standards of the European Union, the products have an excellent action and a unique composition. Biotrade dermatological cosmetics is clinically proven to be effective and safe and can only be found in pharmacies.
Since September 2011 Biotrade Bulgaria has been certified according to ISO 9001: 2000. ”
The fact that their products do not contain parabens is one of the reasons that attracted me to these products. I would like to point out that all opinions related to the products received are strictly personal and honest and what may suit me may not suit other people; the skin is different, the problems are different, so are the reactions.
Keratolin Foot Spray Antiperspirant– is a spray that effectively protects the feet from perspiration and unpleasant odor. When used for the first time, apply it on the feet for 3 consecutive evenings and wash with water in the morning. Thereafter, it is applied once every 3-5 days.
Me, personally, summer sweats my feet quite badly and it is quite annoying when I wear high heeled sandals, I feel my feet going in front because of perspiration, plus if there is still dust outside … you can imagine 🙂 Using this spray is very easy and the results have not been delayed. It did not completely block my foot perspiration but better so because the sweat has its role, but it has diminished it considerably. I am very pleased and from now on I will know what to order each beginning of summer.
Maxi Balm Nail Balm– is a conditioner that nourishes and strengthens the nail blade, being rich in vitamin A, E and lanolin.
My nails go through a period not quite good, in the sense that they are fragile, they break easily and the cuticles are dry0 all the time, although they’re moisturized. So this conditioner came at the right time:-) As I received it I started using it twice a day and the results are starting to show. It is applied over the nail blade and up to the first joint of the finger. The instructions states that a minimum of 4 weeks should be used. This tube will last me more than 4 weeks, because a small amount for each nail is sufficient. Below I leave 2 pictures, one before starting treatment and a recent one, where I already have 1 month of use. It is a product that, in my case, gives results but I use it strictly 2 times a day.
Acne Out Mattifying Tonic– is a mattifying tonic indicated for daily cleansing of the skin with a tendency to acne, blackheads and sebum hypersecretion in the T area of ​​the face – forehead, nose and chin. I use it in the evening, the dosage method is with pump, which in my view is very hygienic, and the application is done with the help of a cleaning diskette. I noticed an improvement in the sebum adjustment, I like that it does not dry out my skin and I noticed a slight improvement in reducing the enlarged pores. As for the black spots, I haven’t noticed any results yet. It is a product that I like and that in my case, gives results.
Sebomax Sensitive Shampoo For a Sensitive Scalp – is a soft, soothing shampoo for sensitive, inflamed and peeling skin. Contains no sulphates. No parabens. The people from Biotrade were very nice and sent me this shampoo which is for my friend, so the opinions are his 🙂 What he likes about this shampoo is that it removes sebum and washes his hair very well without drying his scalp, soothes his irritations. He is very pleased with this product 🙂
Thank you Biotrade for these wonderful products 🙂
Have you tried Biotrade products?

3 comentarii la „New brand testing- Biotrade”

Lasă un comentariu