New brand testing – Bioderma

About the products from Bioderma I heard only good things but I did not have the chance to try them … until now. I signed up for a contest on their Instagram page and I was one of the lucky winners.

       The winning products are from the Atoderm range: Atoderm Ultra – soothing balm, Atoderm SOS Spray and Atoderm Ultra – soothing foaming gel.

       Gentle and sustainable care with Atoderm range: Inspired by the defense mechanisms of the skin, Atoderm products are made from biomimetic ingredients in patented dermatological formulations and are designed for dry, very dry and atopic skin.

       All products benefit from the patented natural complex DAF (Dermatological Advanced Formulation) and from the Skin Barrier Therapy patent – with a strong action (that is, rebuilding the dermo-protective barrier limiting the penetration of allergens into the skin and biologically preventing the adhesion and proliferation of Staphylococcus aureus responsible for the aggravation of irritation).

     The concept from which Jean-Noël Thorel, a biologist pharmacist and founder of Bioderma Laboratories, went into developing this range was to reactivate skin’s natural resources to help resist daily aggression and recover normal functions, as they are exercised by healthy skin. It is the skin that inspired Bioderma to find biological solutions to keep its health and beauty in the long run.

      I always needed formula care products dedicated to this type of skin that „tightens”, especially in the cold season, dryness that occurs on the hands, elbows, arms, soles and knees.

      I tend to scratch in these areas in the cold season. The problem is excessively dry skin. When temperatures decrease, so does the moisture level, and dry air leaves the skin dehydrated. That’s where the itching sensation; people with atopic dermatitis know what I’m talking about.

      I have been using the foaming gel for 1 week now and I’m really impressed with the results: the skin in the areas with problems on the body (arms, elbows, hands,soles, knees) has considerably improved its condition, it is no longer dry but velvety and healthy.

      The soothing balm I’m using it every night before bed on my problem areas and has certainly increased my skin’s moisturizing level. Even the next day the skin feels like it’s freshly moisturized without that greasy feeling.

      The non-sticky formula makes it easy to use even as a hand cream and it is absorbed very fast into the skin and leaves it without that well known feeling of greasy hands.

      Have not had the chance to use the SOS Spray just yet, so will keep you updated about that one.

      There are many myths about dermatitis, so it’s very important to go to www.pieleuscata.com to find out about the right care for your skin.  http://www.bioderma.com.ro/

     

 Despre produsele Bioderma am auzit doar lucruri bune, dar nu am avut ocazia să le încerc … până acum. M-am înscris pentru un concurs pe pagina lor de Instagram și am fost unul dintre norocoșii câștigători.

      Produsele câștigate sunt din gama Atoderm: balsamul Atoderm Ultra – calmant, sprayul Atoderm SOS și gelul spumant Atoderm Ultra – calmant.

      Grijă delicată și durabilă cu gama Atoderm: Inspirat de mecanismele de apărare ale pielii, produsele Atoderm sunt fabricate din ingrediente biomimetice în formulări dermatologice brevetate și sunt destinate pielii uscate, foarte uscată și atopică.

      Toate produsele beneficiază de complexul natural brevetat DAF (Dermatological Advanced Formulation) și de brevetul pentru protecția împotriva barierei cutanate – cu o acțiune puternică (adică reconstruirea barierei dermo-protectoare care limitează penetrarea alergenilor în piele și prevenind biologic aderența și proliferarea Staphylococcus aureus responsabilă de agravarea iritației).

      Conceptul de la care Jean-Noël Thorel, farmacist biolog și fondator al laboratoarelor Bioderma, a intrat în dezvoltarea acestei game a fost reactivarea resurselor naturale ale pielii pentru a rezista agresiunii zilnice și a recupera funcțiile normale, exercitate de o piele sănătoasă.

      Pielea a inspirat Bioderma să găsească soluții biologice pentru a-și menține sănătatea și frumusețea pe termen lung.

      Aveam întotdeauna nevoie de produse de îngrijire specifice,dedicate acestui tip de piele “care strânge” mai ales în sezonul rece, uscăciune care are loc pe mâini, brațe, coate, tălpi și genunchi.

      Am tendința de a mă scărpina în aceste zone în sezonul rece. Problema este pielea excesiv de uscată. Când temperaturile scad, la fel și nivelul de umiditate, iar aerul uscat lasă pielea deshidratată, de acolo este senzația de mâncărime; persoanele cu dermatită atopică știu despre ce vorbesc.

      Folosesc gelul spumant de o săptămână și sunt impresionată de rezultate: pielea din zonele cu probleme (brațe, coate, tălpi, mâini, genunchi) și-a îmbunătățit considerabil starea, nu mai este uscată, ci catifelată și sănătoasă.

      Balsamul intensiv îl folosesc în fiecare seară înainte de culcare pe zonele cu probleme și mi-a mărit cu siguranță nivelul de hidratare al pielii. Chiar și a doua zi, pielea se simte ca și cum ar fi proaspăt hidratată fără acel sentiment gras.

      Formula non-lipicioasă ușurează folosirea chiar și sub formă de cremă de mână și se absoarbe foarte rapid în piele și o lasă fără sentimentul bine cunoscut de mâini grase.

      Nu am avut ocazia să utilizez Spray-ul SOS, așa că vă voi ține la curent cu acesta.

     Există multe mituri despre dermatită, așa că este foarte important să mergeți la www.pieleuscata.com pentru a afla despre îngrijirea potrivită pentru pielea voastră.

Lasă un comentariu