NaturalParis – produse de înaltă calitate

Despre NaturalParis v-am mai povestit în articole precedente, așa că știți faptul că  este unul din actorii importanți din sectorul de comercializare și distribuție de cosmetice BIO made in France, produse de înaltă calitate și tehnicitate ce respectă sănătatea și mediul înconjurător. Unul dintre brandurile pe care NaturalParis le distribuie, este BiophaNature. Biopha Nature este mai presus de toate o poveste de dragoste cu un atu prețios: Aloe Vera organică. Această plantă medicinală cu nenumărate proprietăți se afla deja în farmacopeea Egiptului antic, a Mesopotamiei antice sau chiar a miticii civilizații incașe.

Gomaj corp BIO – are o formulă ce combină semințele de jojoba care exfoliază delicat pielea, uleiul de susan care luptă împotriva deshidratării cutanate, aloe vera bio și untul de shea ce are proprietăți calmante. Pielea este fină, catifelată și vizibil mai netedă. 98 % din ingrediente sunt de origine naturală. 28 % din ingrediente provin din agricultura biologică. Este un produs cu o exfoliere foarte fină și plăcută. Mirosul este plăcut, ușor dulceag dar fresh în același timp  iar textura este perfectă. Boabele sunt fine iar produsul se clătește foarte ușor. Îmi face plăcere să-l folosesc deoarece este foarte practic cu formatul său de tub, care evită irosirea produsului (economic).  Diferența cu alte produse testate pentru  exfoliere, este că lasă pielea hidratată (fără roșeață sau zonă marcată de uscăciune). Recomand cu drag acest produs!

Un alt brand pe care NaturalParis îl comercializează este Florame – producător de cosmetice BIO pe bază de uleiuri esențiale și pionier în fabricarea uleiurilor esențiale 100% pure, cu o tradiție și un savoir-faire în FRANȚA de peste 30 de ani. Uleiurile vegetale și maceratele organice Florame, adevărate comori ale frumuseții, sunt selecționate din cele mai bune semințe și flori. În aplicare locală sau în masaj, acestea ajută la obținerea unor tratamente focusate pe o calitate excepțională! Uleiurile esențiale BIO FLORAME certificate de către ECOCERT FRANȚA sunt garantate pure, naturale, integrale, nerectificate, nediluate și sunt controlate și identificate în laborator printr-un număr de lot care permite urmărirea produsului de la recepție până la condiționarea finală : flacon, amestec, produs cosmetic. Ulei Vegetal de Ciufă BIO –  cunoscut pentru proprietățile sale hrănitoare, este deosebit de potrivit pentru îngrijirea pielii uscate. Ciufa (Chufa) este o plantă perenă cunoscută pe la noi și sub numele de căprișor, fiind originară din Africa de Nord. Denumirea științifică a plantei este Cyperus esculentus și face parte din familia Cyperaceae. Ciufa mai este cunoscută și sub numele de iarbă de migdale, pentru că bulbii săi, impropriu numiți Nuci Tigru sau alune tigrate, sunt comestibili și au un gust delicious. Este de asemenea recomandat deoarece dă strălucire și revigorează părul uscat și deteriorat. Încetinește creșterea pilozității după epilare. Bogat în micronutrienți, acizi grași esențiali, vitamina E și minerale, este cunoscut într-adevăr pentru efectele sale calmante pentru pielea uscată și fragilă, pentru proprietățile sale hrănitoare asupra părului uscat și casant. Și tenul matur iubește acest ulei pentru virtuțile sale anti-oxidante și protectoare. Cu toate acestea, acțiunea sa împotriva creșterii pilozității face uleiul vegetal de ciufă celebru. Eu folosesc uleiul împreună cu crema de corp, adică amestec câteva pompițe din ulei cu crema de corp. Este o combinație minunată, care îmi lasă zonele mai uscate foarte hidratate. Nu are miros iar textura nu este grasă, se încorporează repede cu crema dar și folosit singur este foarte bun,dă o strălucire frumoasă pielii 🙂

Aromaterapia este o ramură a medicinii complementare care s-a dovedit a fi atât preventivă, cât și curativă. Este știință și artă în același timp. Este o terapie ce folosește uneltele naturii pentru a sprijini remarcabila abilitate a organismului de a-și regăsi homeostazia. Cea mai fascinantă parte a aromaterapiei este felul în care aceasta reușește să se adreseze ființei umane abordând-o în mod holistic. Atunci când somatizăm, de cele mai multe ori ignorăm adevăratele cauze, iar aromaterapia ne susține în tratarea cauzei, pentru ca apoi acest lucru să aibă efecte asupra simptomului. Ulei esențial Portocală Dulce coajă BIO – portocalul dulce este un arbore fructifer mic cu frunze persistente și lucioase. Florile sale albe sunt foarte parfumate. Indicații: Stres (la copii prin difuziune atmosferică); Probleme digestive (dispepsie sau digestie lentă, balonare, grețuri…) și gastrită; Pentru stimularea apetitului; Pentru reglarea problemelor digestive ( facilitează digestia, deschide apetitul); Pentru purificarea și parfumarea atmosferei. Fructul său (portocala dulce) este una din citricele cele mai consumate. Originar din Asia, fructul a ajuns în Europa în secolul 16. În China, era cunoscut pentru stimularea digestiei. În Europa, era recunoscut pentru tratarea problemelor nervoase încă din secolul 18. Coaja expresată a portocalei oferă destindere, calm și relaxare. Parfumul său vă eliberează. Pe de altă parte, esența de portocale aromatizează preparatele culinare dulci sau sărate. Uleiurile esențiale de portocală dulce evocă căldură și relaxare. Pură relaxare!! Un miros elegant, ușor dulceag dar fresh în același timp, care persistă și care îmi încântă simțurile! Pe site-ul lor, www.naturalparis.ro veți găsi o multitudine de produse de cea mai înaltă calitate!

I have told you about NaturalParis in previous articles, so you know that it is one of the important players in the marketing and distribution of BIO cosmetics made in France, high quality and technical products that respect health and the environment. One of the brands that NaturalParis distributes is BiophaNature. Biopha Nature is above all a love story with a precious asset: organic Aloe Vera. This medicinal plant with innumerable properties was already in the pharmacopoeia of ancient Egypt, ancient Mesopotamia or even the mythical Inca civilization. BIO body scrub – has a formula that combines jojoba seeds that gently exfoliate the skin, sesame oil that fights skin dehydration, organic aloe vera and shea butter that has soothing properties. The skin is smooth, velvety and visibly smoother. 98% of the ingredients are of natural origin. 28% of the ingredients come from organic farming.
It is a product with a very fine and pleasant exfoliation. The smell is pleasant, slightly sweet but fresh at the same time and the texture is perfect. The grains are fine and the product rinses very easily. I like to use it because it is very practical with its tube format, which avoids wasting the product (economically). The difference with other products tested for exfoliation, is that it leaves the skin hydrated (without redness or marked area of ​​dryness). I highly recommend this product! Another brand that NaturalParis sells is Florame – a manufacturer of BIO cosmetics based on essential oils and a pioneer in the manufacture of 100% pure essential oils, with a tradition and savoir-faire in FRANCE for over 30 years.
Florame vegetable oils and organic macerates, true treasures of beauty, are selected from the best seeds and flowers. In local application or in massage, they help to obtain treatments focused on an exceptional quality! BIO FLORAME essential oils certified by ECOCERT FRANCE are guaranteed pure, natural, whole, unrectified, undiluted and are controlled and identified in the laboratory by a batch number that allows tracking the product from receipt to final packaging: bottle, mixture, product cosmetic. Tigernut Bio Vegetable Oil – known for its nourishing properties, is particularly suitable for dry skin care. Ciufa (Chufa) is a perennial plant known to us as deer, being native to North Africa. The scientific name of the plant is Cyperus esculentus and it belongs to the Cyperaceae family. The tuft is also known as almond grass, because its bulbs, improperly called Tiger Nuts or tabby nuts, are edible and taste delicious. It is also recommended because it gives shine and invigorates dry and damaged hair. It slows down the growth of hair after epilation. Rich in micronutrients, essential fatty acids, vitamin E and minerals, it is really known for its calming effects on dry and fragile skin, for its nourishing properties on dry and brittle hair. And mature skin loves this oil for its antioxidant and protective virtues. However, its action against hair growth makes tufted vegetable oil famous.
I use the oil together with the body cream, I mix a few pumps of oil with the body cream. It is a wonderful combination, which leaves my drier areas very hydrated. It has no smell and the texture is not greasy, it is quickly incorporated with cream but when used alone it is very good, it gives a beautiful glow to the skin 🙂 Aromatherapy is a branch of complementary medicine that has been shown to be both preventive and curative. It is science and art at the same time. It is a therapy that uses nature’s tools to support the body’s remarkable ability to regain homeostasis.
The most fascinating part of aromatherapy is the way it manages to address the human being by approaching it holistically. When we somatize, we often ignore the real causes, and aromatherapy supports us in treating the cause, so that then this has effects on the symptom.
Essential oil Sweet Orange BIO peel – sweet orange is a small fruit tree with evergreen and glossy leaves. Its white flowers are very fragrant.
Indications:
Stress (in children by atmospheric diffusion);
Digestive problems (dyspepsia or slow digestion, bloating, nausea…) and gastritis;
To stimulate appetite;
To regulate digestive problems (facilitates digestion, opens the appetite);
For purifying and perfuming the atmosphere.
Its fruit (sweet orange) is one of the most consumed citrus fruits.
Originally from Asia, the fruit arrived in Europe in the 16th century. In China, it was known to stimulate digestion. In Europe, it was recognized for pro treatment nerve problems since the 18th century. The expressed orange peel offers relaxation, calm and relaxation. Its scent releases you. On the other hand, the essence of oranges flavors sweet or salty dishes.
Sweet orange essential oils evoke warmth and relaxation.
Pure relaxation !! An elegant scent, slightly sweet but fresh at the same time, which persists and delights my senses! On their website, www.naturalparis.ro you will find a multitude of products of the highest quality!

Lasă un comentariu