Lumânări turnate manual – Royally Made

Există produse frumos ambalate dar există produse care sunt ambalate cu suflet, cu pasiune pentru tot ceea ce reprezintă acel brand sau produs. Sunt acele produse pe care atunci când le primești nu îți vine să le deschizi sau să le folosești 🙂 Iar ca bonus, să vezi că acel brand are în spate niște oameni minunați, care te fac să te simți special.  Este purul adevăr și nu am exagerat cu absolut nici un cuvânt. În căutarea mea de a găsi lumânări făcute manual și realizate din materiale de calitate, am avut ocazia – online cei drept 🙂 , să o întâlnesc pe Lidia care se află în spatele brandului Royally Made. Scurt istoric: ’’Mă numesc Lidia Enyedi și împreună cu soțul meu, Mihail, am creat ”Royally Made” din dorința de a oferi mai mult decât un produs, de a oferi o stare pe care poate unii au uitat-o de mult: tihna. Țelul nostru este de a crea produse de calitate, artizanale, deosebite, pe care să le folosiți cu plăcere sau să le dăruiți cu drag. Sperăm ca din imaginația noastră și marea noastră pasiune, să vă transmitem  bucuria pe care o resimțim lucrând împreună în armonie în colțișorul nostru de poveste, atelierul,  și să descoperiți că în viața aceasta, adeseori agitată, putem făuri un moment de tihnă și relaxare în casele noastre. Lumânările noastre: – nu conțin parafină – sunt create din ceară naturală din boabe de soia eco -au fitile de lemn – sunt înmiresmate cu parfumante fine și calitative -sunt realizate manual!’’ De când am interacționat prima dată cu Lidia mi-am dat seama de pasiunea pe care o are pentru ceea ce face, felul cum mi-a explicat totul și m-a îndrumat spre a-mi alege lumânările potrivite pentru mine 🙂 Când am primit pachetul am rămas, sincer, fără cuvinte. Totul era perfect, de la cutia în care erau puse lumânările, cum erau aranjate și până la bilețelul care l-am găsit înăuntru. Totul a fost gândit până la cel mai mic detaliu ( sinceră să fiu nici nu am deschis imediat cutia, am admirat-o minute bune 🙂 ) Dar să încep cu începutul 🙂 Cutia în care se aflau lumânările era împachetată într-o hârtie de foarte bună calitate,cu o panglică roșie sigilată cu sigiliu de ceară iar lângă era bilețelul – câte detalii minunate.

Nici nu deschisesem cutia iar mirosul lumânărilor se simțea atât de puternic prin ea. Lumânările erau foarte bine protejate în cutie și erau și individual ambalate. Într-un final, după ce le-am admirat minute în șir, am hotărât să desfac lumânările. Ce parfumuri minunate, ce feerie olfactivă – nu vă pot descrie în cuvinte. Lumânările primite fac parte dintr-o nouă colecție, de imitație de parfumuri. În pachet se aflau următoarele lumânări parfumate:

Pastilă tip mostră ’’Just Seduction’’ – are un miros dulce și fresh/citric în același timp. Un parfum foarte jucăuș 🙂

Pastilă tip mostră ’’Bună dimineața’’ – cu un miros mai elegant, mai matur, aș spune.  Am putut simți note de vanilie, salvie, portocală. O combinație foarte interesantă.

Pastilă tip mostră ’’Zmeură’’ – vă puteți imagina ce miros delicios, de vară 🙂

Lumânare ’’Nectarine&Lămâie’’ – întru-un frumos păhărel, cu un miros proaspăt care lasă după o ușoară dulceață. Foarte interesantă combinația!

Lumânare ’’J’Adore ’’ – am fost foarte bucuroasă să aflu că au această aromă deoarece J’Adore, de la Dior, este unul din parfumurile mele preferate. Vine într-un păhărel tare drăguț și miroase minunat,exact ca și parfumul. Pot mirosi această lumânare fără să mai consum din parfum :-):-)

Lumânare ’’Pere&Frezie’’ – vine într-un minunat recipient, tip bombonieră și miroase superb. Combinația aceasta mă duce cu gândul la un alt parfum drag mie, și anume English Pear&Freesia, de la Jo Malone. Sinceră să fiu încă nu am aprins această lumânare, parcă nu mă îndur și oricum miroase la fel de bine și neaprinsă 🙂 Nu știu cât de bine am descris mirosul fiecărei lumânări, nu mă prea pricep :-):-) Toate lumânările miros frumos și când nu sunt aprinse și doar trec pe lângă ele. Așa că dacă sunteți în căutare de o experiență minunată, de ceva inedit, diferit, făcut cu dragoste, care să aducă un zâmbet fie că este pentru voi sau pentru a fi dăruit,atunci cu siguranță veți aprecia Royally Made.

There are beautifully packaged products but there are products that are packed with soul, with passion for everything that represents that brand or product. These are the products that when you receive them you don’t feel like opening or using them 🙂
And as a bonus, to see that brand has some wonderful people behind it, who make you feel special. It is the pure truth and I have not exaggerated at all.
In my search to find candles made by hand and made of quality materials, I had the opportunity – online only 🙂 to meet Lidia who is behind the Royally Made brand.
Brief history: ” My name is Lidia Enyedi and together with my husband, Mihail, I created ” Royally Made ” out of the desire to offer more than a product, to offer a state that maybe some have forgotten about much: calm.
Our goal is to create quality, artisanal, special products that you can use with pleasure or give as a gift.
We hope that from our imagination and our great passion, we will convey to you the joy we feel working together in harmony in our corner of the story, the workshop, and discover that in this life, often hectic, we can make a moment of peace and relaxation in our homes.
Our candles: -do not contain paraffin -are made of natural wax from eco soybeans
-they have wooden wires -are scented with fine and quality fragrances
-are made by hand! ”
Ever since I first interacted with Lidia, I have realized the passion she has for what she does, the way she explained everything to me and guided me to choose the right candles for me 🙂
When I received the package, I was honestly speechless. Everything was perfect, from the box in which the candles were placed, how they were arranged, to the note I found inside. Everything was thought out down to the smallest detail (to be honest I didn’t even open the box immediately, I admired it for good minutes :-))
But let’s start with the beginning 🙂 The box containing the candles was wrapped in a very good quality paper, with a red ribbon sealed with a wax seal and next to it was the note – wonderful details.
I hadn’t even opened the box and the smell of candles was so strong. The candles were very well protected in the box and were also individually packaged.
In the end, after admiring them for minutes on end, I decided to open the candles. What wonderful perfumes, what olfactory enchantment – I can’t describe you in words. The candles received are part of a new collection of imitation perfumes.
The package contained the following scented candles:
„Just Seduction” sample pill – has a sweet and fresh / citrus scent at the same time. A very playful perfume 🙂
Sample pill „Good morning” – with a more elegant, more mature scent, I would say. I could feel notes of vanilla, sage, orange. A very interesting combination.
„Raspberry” sample pill – you can imagine what a delicious summer smell 🙂
Nectarine & Lemon Candle – in a beautiful glass, with a fresh scent that leaves a slight sweetness. Very interesting combination!
J’Adore Candle – I was very happy to find out that they have this aroma because J’Adore, from Dior, is one of my favorite perfumes. It comes in a very nice glass and smells great, just like the perfume. I can smell this candle without consuming the perfume :-):-)
„Pear & Freesia” candle – comes in a wonderful container, candy type and smells great. This combination makes me think of another perfume dear to me, namely English Pear & Freesia, from Jo Malone. To be honest, I still haven’t lit this candle, I don’t want to and it smells just as good unlit anyway 🙂
I don’t know how well I described the smell of each candle, I’m not very good :-):-)
All candles smell nice even when they are not lit and just pass by.
So if you are looking for a wonderful experience, something unique, different, made with love, to bring a smile whether it is for you or to be given, then you will surely appreciate Royally Made.

Procesez…
Succes! Ești în listă.

8 comentarii la „Lumânări turnate manual – Royally Made”

Lasă un comentariu