How to protect your immune system

O stare de sănătate generală bună şi un sistem imunitar puternic sunt esenţiale pentru a preveni afecţiunile asociate cu această perioadă a anului. Există câteva schimbări pe care le putem face în dieta şi în stilul nostru de viaţă pentru a avea un sistem imunitar mai puternic. Unul din ele ar fi să ne asigurăm că avem un aport zilnic de vitamina C, deoarece  alimentele bogate în vitamina C cresc producţia de globule albe, cu rol de apărare a organismului împotriva infecţiilor, precum şi nivelul de interferon, anticorpi ce protejează împotriva infecţiilor şi bacteriilor. Vitamina C are propietăţi antioxidante, neutralizează radicalii liberi şi luptă cu boli infecţioase. Surse excelente de vitamina C: lămâia, măceşele, cătina, ardeii iuţi, ardeii verzi, coacăzele, broccoli, varză. Simplu, nu?  dar uneori poate nu putem încorpora în dieta noastră zilnică aceste alimente, așa că apelăm la suplimente alimentare. Cei de la PR AVENUE  ne vin în ajutor cu 2 produse menite să țină răceala departe noi 🙂

Gripovit ACEROLA /60 comprimate de supt– conține extract din fructe de Acerola (25% vitamina C), pulbere din suc de sfeclă roșie, aromă de cireșe, stevioglicozide ca îndulcitor. Destinat adulților. Acerola are un conținut foarte mare de Vitamina C, de 8 ori mai mult decât portocala! În plus, conține vitamine și minerale importante: provitamina A, vitamine din grupa B (B1, B2, B3, B5), magneziu și potasiu, fiind un puternic antioxidant. Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, la funcționarea normală a sistemului imunitar și la metabolismul energetic normal. Acțiune: -funcționarea normală a sistemului imunitar -stimularea sistemul imunitar -protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ -reducerea oboselii și extenuării Am o săptămână de când le iau, atât eu cât și prietenul meu și ne simțim foarte bine. Au un gust foarte bun, sunt ușor de luat și știm sigur că ne vor ajuta ca răceala să stea departe de noi 🙂

HerbalSept sirop de tuse Duo– sirop de tuse cu acţiune dublă. Calmează tusea productive și atenuează durerea în gât. NU conține alcool. Poate fi administrat atât adulților, cât și copiilor. Prin intermediul extractelor naturale din plante de calitate superioară – nalbă, hibiscus și miere – siropul calmează iritațiile de la nivelul mucoasei faringiene și bucale. Ingredientele active îmbracă mucoasa tractului respirator superior asemenea unui balsam, protejând-o împotriva altor atacuri. Nalba este o plantă medicinală cu rol important în fitoterapie, fiind apreciată pentru calitățile sale deosebite. Proprietățile medicinale ale rădăcinii de Nalbă provin din mucilagul pe care planta îl produce și care conține antioxidanți și flavonoizi ce acoperă și protejează mucoasa gâtului. Astfel, tusea este ameliorată. Hibiscus: în cazul tusei, acțiunea principală a extractului de Hibiscus este de a dizolva flegma și de a reduce aderența și grosimea acesteia. Datorită acestei acțiuni mucolitice, este indicat în cazul tusei productive cu cantități excesive de mucus. Miere: ingredient cu acțiune de calmare a iritației gâtului și emolientă. Mai mult, are propritetăți antiinflamatorii și antibacteriene. Siropul încă nu l-am utilizat deoarece nu am avut nevoie dar la primul semn de tuse știu ce să luăm 🙂 Mulțumesc PR AVENUE pentru că ai grijă de noi 🙂 Voi cum aveți grijă de sistemul imunitar? Ați încercat aceste produse?

Good general health and a strong immune system are essential to prevent the conditions associated with this time of year.
There are some changes we can make in our diet and lifestyle to have a stronger immune system.
One of them would be to make sure we have a daily intake of vitamin C, as foods high in vitamin C increase the production of white blood cells, which play a role in defending the body against infections, as well as the level of interferon, antibodies that protect against infections and bacteria.
Vitamin C has antioxidant properties, neutralizes free radicals and fights infectious diseases.
Excellent sources of vitamin C: lemon, blueberries, sea buckthorn, red peppers, green peppers, currants, broccoli, cabbage.
Simple, right? but sometimes we may not incorporate these foods into our daily diet, so we resort to dietary supplements.
PR AVENUE help us with 2 products meant to keep the cold away from us 🙂
Gripovit ACEROLA / 60 sucking tablet – contains Acerola fruit extract (25% vitamin C), red beet juice powder, cherry flavor, stevioglycosides as a sweetener. Intended for adults.
Acerola has a high content of Vitamin C, 8 times more than orange! In addition, it contains important vitamins and minerals: provitamin A, group B vitamins (B1, B2, B3, B5), magnesium and potassium, being a powerful antioxidant.
Vitamin C contributes to the protection of cells against oxidative stress, to the normal functioning of the immune system and to normal energy metabolism.
Action: -normal functioning of the immune system
-stimulation of the immune system
-protecting cells against oxidative stress
– reducing fatigue and exhaustion
I have a week since I take them, both myself and my boyfriend and we feel very good. They taste great, they are easy to take and we know for sure that they will help us to keep the cold away from us 🙂
HerbalSept cough syrup Double action– it calms the productive cough and relieves pain in the throat. It does NOT contain alcohol. It can be administered to both adults and children.
By means of natural extracts from higher quality plants – nalba, hibiscus and honey – the syrup calms the irritations of the pharyngeal and buccal mucosa. Active ingredients coat the mucosa of the upper respiratory tract like a balm, protecting it against other attacks.
Nalba is a medicinal plant with an important role in herbal medicine, being appreciated for its special qualities. The medicinal properties of the Nalba root come from the mucilage that the plant produces and which contains antioxidants and flavonoids that cover and protect the lining of the neck. Thus, the cough is improved.
Hibiscus: In the case of cough, the main action of the Hibiscus extract is to dissolve the phlegm and reduce its adhesion and thickness. Due to this mucolytic action, it is indicated in the case of productive cough with excessive quantities of mucus.
Honey: an ingredient with a soothing action of neck irritation and emollient. Moreover, it has anti-inflammatory and antibacterial properties.
I haven’t used the syrup yet because I didn’t need it but at the first sign of cough I know what to take 🙂
Thank you PR AVENUE for taking care of us 🙂
How do you look after the immune system? Have you tried these products?

Lasă un comentariu