How to choose your wedding makeup


       Alegerea machiajului de mireasă este o decizie destul de grea, doriți să fiți fabuloasă în ziua cea mare.

   Trebuie să țineți cont atât de rochia dumneavoastră, de locația nunții dar și de ce anume vi se potrivește cel mai bine. Iată câteva sfaturi de care trebuie să ținem cont:

    Pregătirea pielii – Pregătirea pielii pentru machiajul nunții este esențială. Cineva care are piele uleioasă crede că hidratarea este uneori un pas pe care îl poate sări, dar aceasta este de fapt o etapă crucială pentru că fără ea pielea va produce mai mult ulei pentru a compensa lipsa. În primul rând, este important să curățați și să folosiți un toner hidratant pentru a elimina orice ulei / murdărie în exces. După aceasta se poate folosi o bază de machiaj care nu conține ulei, pe toată fața.  Apoi în zona T se poate folosi o altă bază machiaj pentru estomparea porilor și ai face mai putin vizibili. După curățare, folosirea unui toner și apoi hidratarea texturii pielii ar trebui să fie următorul pas.

      Culoare și baza – După ce pielea a fost pregătită, este timpul să aplicați corector și fond de ten. Pentru un aspect de nuntă, se vrea o finisare impecabilă, astfel încât un corector roz piersic este folosit pentru a estompa cearcănele, în timp ce un corector de culoarea pielii este folosit pentru a acoperi pete. Alegeți un fond de ten cu durată îndelungată și rezistent la transfer. Pudra este aplicată apoi pe zona T și se poate reaplica ori de câte ori este nevoie. Bronzerul este aplicat în zonele feței acolo unde soarele ar bate în mod natural, iar apoi pe pomeți se adaugă niste blush.

    Machiajul ochilor – Aici puteți fi foarte creativă. Puteți alege un machiaj natural, sau puteți evidenția culoarea ochilor sau dacă sunteți mai îndrăzneață puteți opta pentru un machiaj mai intens al ochilor. Dacă alegeți să puneți în evidență ochii, atunci restul machiajului trebuie să fie foarte natural. Trebuie să ne asigurăm că atât fardul de pleoape cât și rimelul sunt water proof, în cazul în care vor fi lacrimi

    Buzele – Buzele trebuie să arate perfect pentru sărutări! Pentru a crea buze hidratate putem folosi un balsam de buze hidratant, după care un creion pentru buze pentru a trasa și defini forma buzelor.  La final se folosește rujul în culoarea dorită.  Ultimul pas ar fi aplicarea unui spray pentru a fixa tot machiajul, un setting spray.

         

Choosing the wedding makeup is a pretty hard decision, you want to be fabulous on your big day.

        You have to keep in mind the design of your wedding dress, the location of the wedding and what will suit you best. Here are some tips to keep in mind:

      Preparing the skin – Preparing the skin for wedding makeup is essential. Someone who has oily skin thinks that moisturizing is sometimes a step you can jump, but this is actually a crucial step because without it the skin will produce more oil to compensate the lack. First of all, it is important to clean and use a moisturizer toner to remove any excess oil / dirt. After that, an oil-free make-up base can be used all over the face. Then, another makeup base can be used in the T zone to blot the pores and make them less visible. After cleaning, using a toner and then moisturizing the skin, this should be the next step.

        Color and Base – Once the skin has been prepared, it’s time to apply a corrector and a foundation. For a wedding look, impeccable finishing is desired, so a peach pink corrector is used to blur any dark circles, while a skin color corrector is used to cover the spots. Choose a long-lasting, transfer proof foundation. The powder is then applied to the T area and can be reapplied as often as needed. The bronzer is applied in the areas of the face where the sun would naturally hit and then some blush is added to the cheekbones.

      Eye makeup – Here you can be very creative. You can choose a natural makeup, or you can highlight the color of your eyes or if you are brave you can opt for a more intense/dramatic makeup of your eyes. If you choose to intense your eyes, then the rest of your makeup must be very natural. You need to make sure that both eyeshadow and mascara are water proof, if there are any tears.

      Lips – Lips must look perfect for kissing! To create moisturized lips we can use a moisturizing lip balm, followed by a lip pencil to draw and define the shape of the lips. At the end, use the lipstick in the desired color. The last step would be to apply a spray to fix all the makeup, a setting spray.

Lasă un comentariu