Hand made products from Lavandiere.ro

Pentru 1 Martie, Lavandiere.ro ne-au pregătit o selecţie de mărţişoare hand-made, lucrate foarte frumos, cu un aspect impecabil.

      Pe site-ul lor găsiti, de asemenea, jucării, accesorii şi săculeţi croşetaţi manul; ceai şi cafea; plus diverse obicte decorative.

      Dacă doriţi ceva unic, făcut din suflet, vă recomand cu incredere Lavandiere.rohttps://www.lavandiere.ro/

        Dar ce este mărţişorul?  Tradiţii, semnificaţie şi origine.

       Mărţişorul – micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu – este un simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug.

       Semnificaţia firelor alb şi roşu ce se împletesc într-un şnur de care este prins un mic obiect este relevată şi de unele legende.

       Astfel se spune că Soarele ar fi coborât pe pământ în chip de fată frumoasă şi ar fi fost ţinut prizonier de un zmeu. Pentru a-l elibera, un voinic s-a luptat cu zmeul vărsându-şi sângele în zăpadă. Soarele a urcat din nou pe cer şi, în locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei – vestitori ai primăverii.

       În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele oamenilor.

       Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini.

       La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de mărţişoare. În Transilvania, mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile rele.

        For March 1st, Lavandiere.ro has prepared a selection of hand-made brooches, called ‘’ martisoare’’ worked very nicely, with an impeccable look.

        On their website you can also find toys, accessories and crocheted bags; tea and coffee; and various decorative objects.

       If you want something unique, made from the heart, I strongly recommend you Lavandiere.ro

      But what is the ”mărţişor” (it’s a type of brooche)? Traditions, Significance and Origin

      Mărţişorul – the small jewel object trapped in a white-red string – is a symbol of the renewal of time and the rebirth of nature, with the coming of spring and hope, being given to loved ones to bring them luck and abundance.

     The significance of the white and red threads that intertwine in a string that is caught by a small object is also revealed by some legends.

      So it is said that the Sun would have descended on Earth as a beautiful girl and would have been held prisoner by a dragon. To release the Sun, a strong man fought with the dragon spilling his blood in the snow. The Sun went again in the sky, and in the places where the snow melted, have dawned snowdrops – the publishers of spring .

      At present, the ‘’mărţişor’’  is worn throughout March, after which it is caught in the branches of a fruit tree. It is believed that it will bring plenty wealth to people’s homes. It is said that if someone puts a desire while hanging the ‘’martisor’’ of the tree, the wish will come true.

      At the beginning of April, in a large part of the villages of Romania and Moldova, the trees are adorned with ‘’martisor’’.

     In Transylvania, the ‘’mărţişor’’ hangs on doors, windows, horns of domestic animals, as it is believed that bad spirits will be frightened.

Lasă un comentariu