Conceptul de Hair Spa adus în România de René Furterer

În 1957, René Furterer a creat o metodă pe care a numit-o Etheirology, o filozofie originală construită în jurul unui scalp sănătos și a unui păr frumos (eteirologie, din greaca etheira, păr și etheiro, pentru a trata). El a început să practice această abordare în primul său Spa de păr din Paris, dezvoltând o metodă trifazată „Pregătiți, curățați și tratați”, care oferă un ritual de tratament personalizat bazat pe tehnici selectate cu atenție conform unui diagnostic preliminar sofisticat. Ritualul de îngrijire René Furterer are la bază 3 pași : “ÎNGRIJIRE PRE-ȘAMPONARE:  Complexe 5 – începe ritualul prin stimularea scalpului cu Complexe 5 concentrat din plante, produsul emblematic al brandului. Acest fluid concentrat stimulant din plante, un elixir bogat în uleiuri esențiale, activează microcirculația de la nivelul scalpului și intensifică acțiunea altor produse de îngrijire. Aplicarea concentratului Complexe 5 este pasul esențial în cele mai multe ritualuri și reprezintă o oportunitate pentru un masaj relaxant al scalpului. EXPERIENȚA ȘAMPONĂRII: Ingredientele active din fiecare șampon sunt alese cu grijă, astfel încât să corespundă nevoilor scalpului. Șamponul potrivit fiecărei nevoi, conferă o stare de bine și confort în timp ce parfumează delicat părul. ÎNGRIJIRE INTENSĂ: René Furterer crează produse de îngrijire intensă, care acționează în profunzimea scalpului și în interiorul fibrei capilare. Acest pas este esențial pentru a avea un păr sănătos. Aceste produse de îngrijire vor dezvălui frumusețea naturală a părului zi după zi.”

Acum că am trecut de partea de introducere, deşi eu mai am un alt articol dedicat acestui brand minunat, vreau să vă spun că acum ceva timp am avut onoarea de a participa la un eveniment online dedicate îngrijirii părului cu produse René Furterer , eveniment predat de nimeni altul decât Diego Perez, trainer şi hairstylist internaţional. Vă daţi seama ce bucuroasă am fost când Alina Roman, care este un om deosebit, m-a invitat să particip şi mi-a pus câteva întrebări legate de părul meu, obiceiuri de spălare, etc. Toate aceste informaţii au fost trimise lui Diego Perez, care mi-a făcut o schemă personalizată de tratament 🙂 🙂 dar toate aceste lucruri au mai venit cu o altă surpriză şi anume, am primit toate produsele spre testare şi alte câteva bunătăţi 🙂 Coletul a fost foarte mare, cu o mulţime de produse, după cum se vede şi din poze 🙂 Un produs despre care credeam că nu va fi wow, a fost prosopul tip turban din microfibră care absoarbe extraordinar de bine apa, se usucă foarte repede şi am observat că mi-a îmbunătăţit aspectul general al părului, am rămas foarte impresionată iar firele de păr nu se mai rup aşa de pedepe. La cursul online am aflat o mulţime de informaţii noi, interesante, fiind toate explicate pe înţelesul nostru. Diego Perez ne-a vorbit atât despre produsele pe care trebuie să le folosim în funcţie de nevoile noastre dar ne-a arătat şi explicat cum se foloseşte fiecare produs, ordinea lor, felul în care trebuiesc aplicate. De asemenea a punctat importanţa pe care o are masajul scalpului şi perierea părului. Chiar dacă vedem fire de păr căzute atunci când ne pieptănăm (în limite normale mă refer), nu înseamnă că trebuie să ne pieptănăm mai rar, total neadevărat, ele cad dar fac loc altor fire noi să apară, se regenerează. Mai jos vă prezint schema de produse destinate tipului meu de păr şi nevoi:

René Furterer Complexe 5 – serul este infuzat cu uleiuri esențiale de portocală care oferă beneficii liniștitoare, revigorante și purificatoare, și lavandă care curăță delicat părul și scalpul. Formula profesională ajută la creșterea microcirculației, îmbunătățind sănătatea generală a părului de la rădăcini până la vârfuri. Sticluţei i se ataşează un vârf care asigură o dozare precisă și o aplicare ușoară. Eu îl aplic înainte de spălare la rădăcină direct pe scalp și atât. Îl las să acţioneze 5-10 minute după care clătesc. Are un miros puternic ,dar plăcut, de citrice, care persistă pe păr chiar şi după spălare, cu o consistenţă uleioasă. Se aplică foarte uşor datorită aplicatorului care se ataşează la sticluţă. Continui şi cu un scurt masaj al scalpului iar totul devine foarte relaxant 🙂

René Furterer Tonucia Şampon fortifiant – infuzat cu extract de Tamarind, un acid hialuronic ca o moleculă de origine vegetală, acest șampon curăță și rehidratează părul. Particulele încapsulează ulei esenţial de portocală care ajută la revitalizarea și consolidarea fibrelor de păr de la rădăcini. O adevărată plăcere să folosesc acest şampon care are un miros plăcut şi spală foarte bine părul, lăsându-l strălucitor şi cu mai mult volum, îl simt că are “greutate” de parcă l-aș fi spălat și coafat la salon 🙂

René Furterer Tonucia Filler Mască cu efect de reumplere a firului de păr – mască gel,cu extract de Tamarind de origine vegetală, cu proprietăţi similare acidului hialuronic, cu o formulă care redă densitatea şi descurcă părul fără să îl îngreuneze. Fără silicon. Are un miros tare plăcut şi feminin, foarte uşor de folosit datorită pompiţei. O aplic după şamponare doar pe lungimea firului de păr, lăsând-o să acţioneze 3 minute şi după care clătesc. O aplic 1-2 ori pe săptămână.

René Furterer Absolue Kératine Cremă reparatorie pentru părul fragil foarte deteriorate – tratament fără clătire pentru păr care îmbracă şi hrăneşte firul de păr într-un mod luxos. Întăreşte firul de păr, fără să îl încarce, îl lasă strălucitor şi uşor de pieptănat, de asemenea este ideal pentru părul deteriorat sau uscat. Deşi am părul cu tendinţă de îngrăşare acest produs mi se pare senzațional, lasă părul strălucitor, hidratat fără încărcare, ușor de coafat şi dă firului de păr aceea senzaţie de greutate 🙂 şi lasă un miros tare plăcut părului. A fost o mare plăcere să pot folosi toate aceste produse de înaltă calitate, adaptate nevoilor tipului meu de păr şi sunt foarte recunoscătoare pentru că am avut ocazia să particip la evenimentul online René Furterer 🙂

In 1957, René Furterer created a method he called Etheirology, an original philosophy built around a healthy scalp and beautiful hair (etheirology, from the Greek etheira, hair and etheiro, to treat). He began practicing this approach at his first Hair Spa in Paris, developing a three-phase “Prepare, Clean and Treat” method, which offers a personalized treatment ritual based on carefully selected techniques according to a sophisticated preliminary diagnosis. The René Furterer care ritual is based on 3 steps: “PRE-SHAMPING CARE: Complexes 5 – the ritual begins by stimulating the scalp with Complexes 5 concentrated from plants, the emblematic product of the brand. This concentrated stimulant fluid from plants, an elixir rich in essential oils, activates the microcirculation of the scalp and intensifies the action of other care products. Applying Complex 5 concentrate is the essential step in most rituals and is an opportunity for a relaxing scalp massage. SHAMPOO EXPERIENCE: The active ingredients in each shampoo are carefully chosen to suit the needs of the scalp. The shampoo, suitable for every need, gives a feeling of well-being and comfort while delicately perfuming the hair. INTENSIVE CARE: René Furterer creates intensive care products, which act in the depth of the scalp and inside the hair fiber. This step is essential for healthy hair. These care products will reveal the natural beauty of the hair day after day. ” Now that I have passed the introductory part, although I have another article dedicated to this wonderful brand, I want to tell you that some time ago I had the honor of participating in an online event dedicated to hair care products René Furterer, event taught by none other than Diego Perez, international trainer and hairstylist. You realize how happy I was when Alina Roman, who is a special person, invited me to participate and asked me some questions about my hair, washing habits, etc. All this information was sent to Diego Perez, who made me a personalized treatment scheme 🙂 🙂 but all these things came with another surprise, namely, I received all the products for testing and a few other goodies 🙂 The package was very big, with a lot of products, as you can see in the pictures 🙂 A product that I thought would not be wow, was the microfiber turban towel that absorbs water very well, it dries very quickly and I noticed that it improved the general appearance of my hair, I was very impressed and the hairs do not break so much. At the online course I found a lot of new, interesting information, all of which were explained very well. Diego Perez told us so much about the products we need to use according to our needs but showed us and explained how to use each product, their order, how they should be applied. He also pointed out the importance of scalp massage and hair brushing. Even if we see hairs falling out when we comb our hair (within normal limits I mean), it does not mean that we have to comb our hair less often, totally untrue, they fall but make room for other new hairs to appear, they regenerate. Below I present the product scheme for my hair type and needs: René Furterer Complexe 5 – the serum is infused with orange essential oils that offer soothing, invigorating and purifying benefits, and lavender that gently cleanses the hair and scalp. The professional formula helps to increase the microcirculation, improving the general health of the hair from roots to tips. A tip is attached to the bottle which ensures precise dosing and easy application. I apply it before washing the root directly on the scalp and that’s it. I let it work for 5-10 minutes and then rinse. It has a strong but pleasant citrus scent, which persists on the hair even after washing, with an oily consistency. It is very easy to apply thanks to the applicator that attaches to the bottle. Continue with a short scalp massage and everything becomes very relaxing 🙂 René Furterer Tonucia Fortifying shampoo – infused with Tamarind extract, a hyaluronic acid as a molecule of plant origin, this shampoo cleanses and rehydrates the hair. The particles encapsulate orange essential oil which helps to revitalize and strengthen the hair fibers at the roots. A real pleasure to use this shampoo that has a pleasant smell and washes the hair very well, leaving it shiny and with more volume, I feel that it has „weight” as if I had washed and styled it at the salon 🙂 René Furterer Tonucia Filler Mask with hair refill effect – gel mask, with Tamarind extract of vegetable origin, with properties similar to hyaluronic acid, with a formula that restores density and manages hair without making it difficult. No silicone. It has a very pleasant and feminine scent, very easy to use thanks to the pump. After shampooing, apply it only on the length of the hair, leaving it to act for 3 minutes and then rinse. I apply it 1-2 times a week. René Furterer Absolue Kératine Repair cream for very damaged fragile hair – treatment without rinsing for hair that dresses and nourishes the hair in a luxurious way. Strengthens the hair without loading it, leaves it shiny and easy to comb, it is also ideal for damaged or dry hair. Although I have hair with a tendency to thicken, this product seems sensational to me, it leaves the hair shiny, hydrated without load, easy to style and gives the hair that feeling of weight 🙂 and leaves a very pleasant smell to the hair. It was a great pleasure to be able to use all these high quality products, adapted to the needs of my hair type and I am very grateful because I had the opportunity to participate in the online event René Furterer 🙂

Lasă un comentariu