Bioderma – Photoderm Cover Touch SPF 50+

Care este cea mai bună cremă pentru tenul nostru? Aș spune, fără să ezit, protecția solară. Dar ce este protecția solară?

FPS- Factor Protecție Solară sau SPF – Sun Protection Factor FPS reprezintă unitatea de măsură a eficienței produselor destinate pentru protecție solară. Valoarea sa reprezintă echivalentul timpului de expunere la soare fără a rezulta nedoritele arsuri solare. Pielea noastră este diferită, ca atare este recomandat să aplicăm mai des de perioada calculată, crema de soare, și asta pentru a fi siguri că suntem pe deplin protejați.  Factorul de protecție reprezintă raportul dintre doza minimă care este responsabilă de roșeața pielii protejată cu crema aleasă și doza minimă care produce înroșirea pielii neacoperită de nicio loțiune.

Ultima noutate în materie de protecție solară de la Bioderma România, este noul  Photoderm Cover Touch Spf 50+  care este o inovație pentru pielea mixtă-grasă:

 • putere mare de acoperire care lasă pielea să respire și previne formarea de noi imperfecțiuni.
 • formulă cu adevărat inovativă, Photoderm COVER Touch SPF 50+ conține doar următoarele elemente esențiale:
 1. Protejează împotriva razelor UVA și UVB cu 100% filtre minerale.
 2. Uniformizează, corectează nuanța pielii și acoperă perfect imperfecțiunile datorită unei concentrații înalte de pigmenți minerali.
 3. Matifiază pielea timp de 8 ore. Lasă pielea să respire, porii nu sunt blocați, imperfecțiunile sunt reduse zi după zi datorită brevetului Fluidactiv™

Combinația de filtre 100% minerale împreună cu brevetul Bioprotecţie Celulară™ oferă protecţie biologică internă, previne și stimulează protecția naturală a pielii împotriva arsurilor solare.

Acum că ați aflat despre ce este vorba, mai jos o să vă detaliez experiența mea cu acest produs. Îl testez de mai bine de 1 lună și pot spune sincer că îmi place foarte mult. Datorită bronzului pe care îl am, nuanța Auriu, mi se potrivește perfect 🙂 Pe tenul meu mixt se aplică ușor și se păstrează mat toată ziua fără să folosesc pudră și nu simt că tenul este încărcat.

L-am testat și aplicat în 3 feluri diferite:

 1. Cu burețelul care a venit împreună cu cele 2 nuanțe de produs – îmi oferă o acoperire foarte mare dar parcă cu un ușor efect de mască.
 2. Cu degetele- care nu este o metodă tocmai igienică dar dacă sunt pe fugă.. J
 3. Cu pensula de machiaj– mi se pare cea mai potrivită metodă de aplicare pentru mine.  A fost nevoie de o cantitate foarte mică pentru a-mi acoperi toată fața. Prefer o acoperire mică spre medie iar acest produs aplicat cu pensula îmi oferă acest lucru plus un aspect mat. Are o rezistență îndelungată, chiar și pe soare puternic și temperaturi ridicate. Nu mi-a încărcat porii și nu am avut nici o  reacție de la el. Dacă aplic o cantitate prea mare risc să obțin un efect de mască sau să nu se aplice uniform.

Produsul vine în 2 nuanțe,Light și Auriu, acesta fiind singurul minus. Dacă doriți să îl încercați, ar fi bine să cereți mostre pentru produs.  Are o consistență destul de groasă, o textură fină și emolientă.  Este ambalat într-un recipient de plastic, ușor de dozat, fără a face risipă. Mă declar foarte mulțumită de Bioderma Photoderm Cover Touch SPF 50+ și îl recomand cu drag dacă aveți tenul mixt și căutați ceva pigmentat și care să completeze protecția solară.

What is the best cream for our skin? I would say, without hesitation, sunscreen.
But what is sunscreen?
SPF – Sun Protection Factor
SPF is the unit for measuring the effectiveness of products intended for sun protection. Its value is the equivalent of the time of exposure to the sun without resulting in unwanted sunburn.
Our skin is different, as such it is recommended to apply more often than the calculated period, sunscreen, and this to make sure that we are fully protected.
The protection factor is the ratio between the minimum dose that is responsible for the redness of the skin protected with the chosen cream and the minimum dose that causes the redness of the skin not covered by any lotion. The latest in terms of sun protection from Bioderma Romania, is the new Photoderm Cover Touch Spf 50+ which is an innovation for combination-oily skin:
• high coverage that allows the skin to breathe and prevents the formation of new imperfections.
• truly innovative formula, Photoderm COVER Touch SPF 50+ contains only the following essentials:

 1. Protects against UVA and UVB rays with 100% mineral filters.
 2. Evens, corrects skin tone and perfectly covers imperfections due to a high concentration of mineral pigments.
 3. Mattifies the skin for 8 hours. Let the skin breathe, pores are not blocked, imperfections are reduced day by day thanks to the Fluidactiv patent ™
  The combination of 100% mineral filters together with the Cell Bioprotection patent ™ offers internal biological protection, prevents and stimulates the skin’s natural protection against sunburn.

Now that you know what this is about, I will detail my experience with this product below.
I have been testing it for more than 1 month and I can honestly say that I like it very much. Due to the bronze I have, the Golden shade, it fits me perfectly 🙂
On my combination skin it is easily applied and kept matte all day without using powder and I do not feel that my skin is heavy.
I tested and applied it in 3 different ways:

 1. With the sponge that came with the 2 shades of product – it gives me a very high coverage but with a slight mask effect.
 2. With the fingers- which is not a very hygienic method but if I am on the run .. 🙂
 3. With the makeup brush – it seems to me the most suitable method of application for me. It took a very small amount to cover my whole face. I prefer a light to medium coverage and this product applied with the brush gives me this plus a matte look. It has a long resistance, even in strong sun and high temperatures. It didn’t clog my pores and I had no reaction from it. If I apply too much, I risk getting a mask effect or not applying it evenly.
  The product comes in 2 shades, Light and Gold, this being the only minus. If you want to try it, I think it’s better ask for samples for the product. It has a fairly thick consistency, a fine and emollient texture. It is packed in a plastic container, easy to dose, without wasting.
  I am very satisfied with Bioderma Photoderm Cover Touch SPF 50+ and I highly recommend it if you have combination skin and are looking for something pigmented that complements the sun protection.

Lasă un comentariu