Apidava bees take care of our immune system

Nu îmi vine să cred că vara a trecut și este deja jumătatea lunii Septembrie, timpul ’’zboară’’ nu glumă 🙂 🙂 Așa cum timpul ‘’zboară ‘’ așa și albinuțele harnice de la Apidava trudesc de zor să ne ofere cea mai bună miere și cele mai bune produse pe bază de miere. În sezonul rece, avem nevoie de o imunitate puternică pentru a putea ţine piept răcelii sau gripei.  Produsele apicole sunt bogate în vitamine, minerale şi alte substanţe nutritive esenţiale organismului nostru, reprezentând astfel cei mai buni aliaţi ai unei imunităţi de fier.

Apidava ne vine în ajutor cu produse pe bază de miere, create special pentru a ne întări sistemul imunitar. ‘’Apidava poate fi considerată azi, cetatea mierii, locul unde producem de 25 ani, doar miere de calitate superioară, un produs 100% pur, obţinut doar pe cale naturală, preponderent din flora variata a Podişului Transilvaniei dar si a altor zone melifere din Romania, şi cu o calitate garantată.’’

Royale Cocktail– conține miere polifloră, polen și lăptișor de matcă. De asemenea mai conține vitaminele: B1,B2,B6,B12,A,C,D, biominerale (Zn, Ca, Mg, Fe,Cu), bioenzime si proteine naturale. Produsul Royale Cocktail este un supliment nutrițional, revigorant, care ajută organismul să lupte împotriva bolilor. Se recomandă ca adjuvant în suprasolicitare fizică și intelectuală, deficiențe imunitare, întârzieri de creștere la copii, stări de slăbiciune, reumatism, afecțiuni hepatice, tonic general. Eu consum o linguriță pe zi din acest cocktail, îmi place foarte mult iar gustul său este genial, nu are acel gust puternic de miere cum m-aș fi așteptat, ci cumva gustul de miere este combinat cu un gust ușor de ciocolată 🙂  Știu că poate suna ciudat dar eu așa aș descrie gustul acestui cocktail, plus că borcănașul în care vine produsul este unul foarte frumos și cu siguranță îl voi refolosi 🙂

Perle cu Ghimbir– sunt dropsuri cu miere și esență naturală de ghimbir, fabricate în Franța după o rețetă tradițională. Ghimbirul este recunoscut ca fiind: – o plantă medicinală cu efecte rapide asupra problemelor reumatice și digestive; – un bun stimulator al metabolismului, arzând grăsimile; – benefic în tuse, bronşită, iritaţii ale gâtului, are acţiune expectorantă; – cu efect anti-ulcer; – un stimulator al circulaţiei sanguine. Foarte practice și drăguțe aceste dropsuri 🙂 le-am îndrăgit de la prima vedere.

Perle cu Propolis–  sunt dropsuri cu miere și esență de propolis, fabricate în Franța după o rețetă tradițională. Propolisul este recunoscut ca fiind: – apreciat ca unul dintre cele mai eficiente medicamente găsite în natură; – numit şi „clei de albine“ sau „penicilină românească“, este un produs apicol extrem de preţios; – antibiotic, antibacterian şi cicatrizant; – recomandat în întărirea inimii, creşterea imunităţii organismului,etc. Aceste minunate ’’perle naturale ’’ pentru imunitate i le-am oferit fratelui meu care este plecat în Anglia și are mare nevoie acolo de ele :-):-) (la ce vreme este acolo.. 🙂 )

Mierea este un dar minunat pe care natura ni-l oferă iar cei de la Apidava știu acest lucru, de aceea produsele lor sunt de cea mai bună calitate. Mulțumesc Brander pentru posibilitatea de a testa aceste minunate produse care mă ajută să îmi întăresc sistemul imunitar 🙂

I can’t believe the summer is over and it’s already the middle of September, time ” flies ” no joke :-):-)
As time flies, so do the hard-working bees from Apidava striving to provide us with the best honey and the best honey products.
In the cold season, we need strong immunity to be able to cope with the flu or flu. Beekeeping products are rich in vitamins, minerals and other nutrients essential to our body, thus representing the best allies of an iron immunity.
Apidava comes to our aid with honey-based products, specifically designed to strengthen our immune system.
” Apidava can be considered today, the fortress of honey, the place where we produce for 25 years, only honey of superior quality, a 100% pure product, obtained only by natural way, mainly from the varied flora of the Transylvanian Plateau but also from other honey areas in Romania, and with guaranteed quality. ”
Royale Cocktail – contains polyflorine honey, pollen and marshmallows. It also contains vitamins: B1, B2, B6, B12, A, C, D, biominers (Zn, Ca, Mg, Fe, Cu), bio-enzymes and natural proteins. Is a refreshing, nutritional supplement that helps the body fight disease. It is recommended as an adjuvant in physical and intellectual overload, immune deficiencies, growth retardation in children, weakness, rheumatism, liver disease, general tonic. I drink a teaspoon a day from this cocktail, I like it very much and its taste is great, it does not have that strong honey taste as I would have expected, but somehow the taste of honey is combined with a light chocolate taste 🙂 I know that may sound strange but I would describe the taste of this cocktail, plus the jar the product comes in is a very nice one and I will definitely reuse it 🙂
Ginger pearls – are drops with honey and natural ginger essence, made in France following a traditional recipe.
Ginger is recognized as: a medicinal plant with rapid effects on rheumatic and digestive problems; a good stimulator of metabolism, burning fat; beneficial in cough, bronchitis, irritation of the neck, has expectorant action; with anti-ulcer effect; a stimulator of blood circulation.
Very practical and cute these drops 🙂 I loved them at first sight.
Propolis pearls – are drops with honey and essence of propolis, made in France after a traditional recipe.
Propolis is recognized as: appreciated as one of the most effective drugs found in nature; also called „bee glue” or „Romanian penicillin”, it is an extremely valuable bee product; antibiotic, antibacterial and healing agent; recommended in strengthening the heart, increasing the body’s immunity, etc. These wonderful ” natural pearls ” for immunity I gave to my brother who is away in England and has a great need for them there:-):-) (we all know the weather there .. :-))
Honey is a wonderful gift that nature offers us and the people of Apidava know this, which is why their products are of the highest quality.
Thank you Brander for the opportunity to test these wonderful products that will help me strengthen my immune system 🙂

2 comentarii la „Apidava bees take care of our immune system”

Lasă un comentariu