Aloe Vera leaf from Regina Plant

În acest articol o să vă vorbesc despre minunata plantă Aloe Vera. Cu toții am auzit despre beneficiile acestei plante. De-a lungul timpului am tot folosit produse care au avut în compoziție Aloe Vera, cumpărate din magazine de specialitate…deh…este mai ușor să le cumpăr 🙂 dar niciodată nu mi-am preparat eu singură.

Totul s-a schimbat când cei de la Regina Plant mi-au trimis o frunză naturală de Aloe Vera 🙂 Scurt istoric: ‘’Suntem o companie care comercializează plante și frunze naturale 100% de Aloe Vera Barbadensis. Suntem o echipă tânără, preocupată de sănătate și frumusețe. Iubim soarele la fel cum îl iubesc frunzele de Aloe Vera Barbadensis și ne întoarcem către natură de fiecare dată când vrem să atingem echilibrul sau să îi oferim corpului sănătatea, armonia și relaxarea de care are nevoie.’’

Toate frunzele de Aloe Vera comercializate de Regina Plant sunt crescute în mod ecologic în Insulele Canare, sunt recoltate de la plante care au ajuns la maturitate (au peste 4 ani).   Frunzele de Aloe Vera proaspăt tăiate, prin depozitare corectă (13°C) rămân proaspete timp de mai multe săptămâni fără a pierde din greutate.

Beneficiile pe care Aloe Vera le are pentru organismul uman sunt  cunoscute de mii de ani. În Egiptul Antic se considera că această plantă este o armă redutabilă pentru obținerea frumuseții și a sănătății. Frunzele plantei au un conținut bogat în substanțe nutritive, cu beneficii notabile pentru sănătate. Mucilagiul plantei al cărui rol de hidratare a pielii este binecunoscut, saponine – glicozide steroide cu proprietăți  antiseptice -, fitosteroli – compuși cu rol anti-inflamator -, aloina, creatinina,  mucopolizaharide, enzime, aloemodin, carricina, aloemodin, acizi grași și hormoni care susțin vindecarea rănilor. Mai mult de atât, frunzele plantei sunt o sursă deosebit de importantă de minerale (Calciu, Crom, Cupru, Fier, Magneziu, Mangan, Potasiu, Seleniu, Sodiu și Zinc) și de vitamine (A, B12, B9, B3, C si E). Beneficiile plantei de Aloe Vera sunt multiple, fiind utilizată atât pentru uz intern – numeroase rețete ce conțin sucul de Aloe Vera în combinații cu miere sau alte plante, dar și pentru uz extern – gel, cremă sau suc provenit din frunza plantei, aplicat direct pe rană. Gelul de Aloe Vera are efect antiinflamator, antiseptic, de detoxifiere, de stimulare a producției de colagen, fiind utilizat atât în medicina naturistă, cât și în cosmetică.

Am fost foarte bucuroasă când am primit această minunată frunză de Aloe Vera. M-am documentat despre ce aș putea prepara cu ea iar apoi…am trecut la treabă 🙂 Am spălat frunza de Aloe, i-am tăiat capătul cel mare de jos și marginile laterale cu spini. Pentru a putea scoate mai bine gelul de Aloe din interiorul frunzei, am tăiat-o în mai multe bucăți mai mici. Am luat fiecare bucată în parte și am decojit-o.  În felul acesta, am rămas doar cu partea gelatinoasă și transparentă a plantei. Pe măsură ce le-am curățat, am pus bucățile de gel în blender. După, opțional, se poate adăuga și o jumătate de cană de apă, în funcție de consistența pe care o doriți. Eu nu am mai adăugat deoarece am vrut ca gelul să fie mai gros. În schimb, am adăugat puțină miere. După 1-2 minute am oprit blenderul și am așteptat 5-10 minute să se ducă spuma care se formează înăuntru. Am strecurat lichidul obținut într-un bol mai mare și apoi l-am mutat într-un recipient tip spray ( mi s-a părut că este mult mai practic așa 🙂 ). De asemenea, pulpa rămasă în sită poate fi folosită ca o mască de față J amestacată cu diferite ingrediente naturale. Gelul astfel obținut l-am depozitat în frigider. Are o durată de viață destul de mică din cauza lipsei conservanților și a altor chimicale, așa că l-am folosit în fiecare seară, timp de 2 săptămâni. L-am aplicat pe zonele unde am pielea uscată, deoarece în sezonul rece nu scap de acest lucru 🙁  Zonele unde am aplicat gelul au fost: coatele, genunchii, brațele iar uneori l-am folosit și pe post de cremă de mâini 🙂 După primele dăți de utilizare am observat că pielea începuse să fie mai hidratată dar ce mă bucură și mai mult este efectul de durată pe care îl are.

Mulțumesc Regina Plant pentru acest minunat și natural cadou! Pe site-ul lor puteți găsi și planta întreagă de Aloe Vera. Voi folosiți Aloe Vera?

In this article I will talk about the wonderful Aloe Vera plant. We have all heard about the benefits of this plant.
Over the years I have always used products that had Aloe Vera composition, bought from specialty stores … because … it is easier to buy them:-) but have never prepared myself.
Everything changed when the people from Regina Plant sent me a natural leaf of Aloe Vera 🙂
Brief History: ” We are a company that sells 100% natural plants and leaves of Aloe Vera Barbadensis. We are a young team, concerned with health and beauty. We love the sun as much as the leaves of Aloe Vera Barbadensis do and we return to nature every time we want to achieve balance or give the body the health, harmony and relaxation it needs.”
All Aloe Vera leaves marketed by Regina Plant are grown ecologically in the Canary Islands, are harvested from plants that have reached maturity (over 4 years old).
Freshly cut Aloe Vera leaves, by proper storage (13 ° C), remain fresh for several weeks without losing weight.
The benefits that Aloe Vera has for the human body have been known for thousands of years. In Ancient Egypt, this plant was considered to be a powerful weapon for beauty and health. The leaves of the plant are rich in nutrients, with notable health benefits.
Mucilage of the plant whose role of skin hydration is well known, saponins – steroid glycosides with antiseptic properties -, phytosterols – compounds with anti-inflammatory role -, aloine, creatinine, mucopolysaccharides, enzymes, aloemodin, carricin, aloemodin and acids that support healing of wounds.
Moreover, the leaves of the plant are a particularly important source of minerals (Calcium, Chromium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Potassium, Selenium, Sodium and Zinc) and vitamins (A, B12, B9, B3, C and E).
The benefits of the Aloe Vera plant are manifold, being used both for internal use – numerous recipes containing Aloe Vera juice in combination with honey or other plants, but also for external use – gel, cream or juice from the plant leaf, applied directly on wound.
Aloe Vera gel has anti-inflammatory, antiseptic, detoxifying, stimulating collagen production, being used in both natural medicine and cosmetics.
I was very happy when I received this wonderful leaf from Aloe Vera.
I documented what I could prepare with it and then … I went to work 🙂
I washed Aloe’s leaf, cut off its large bottom end and its thorny side edges. In order to better remove the Aloe gel from the inside of the leaf, I cut it into several smaller pieces.
I took each piece separately and peeled it. In this way, I was left with only the gelatinous and transparent part of the plant. As I cleaned them, I put the gel pieces in the blender.
Then, optionally, you can add half a cup of water, depending on the consistency you want. I didn’t add any because I wanted the gel to be thicker. Instead, I added a little honey.
After 1-2 minutes I stopped the blender and waited 5-10 minutes for the foam that formed inside to disappear.
I squeezed the obtained liquid into a larger bowl and then moved it into a spray container (I thought it was more practical that way).
Also, the pulp left in the colander can be used as a face mask 🙂 mixed with different natural ingredients.
The gel obtained I stored it in the fridge. It has a rather short lifetime due to the lack of preservatives and other chemicals, so I used it every night for 2 weeks.
I applied it on the areas where I have dry skin, because in the cold season I do not get rid of this 🙁 The areas where I applied the gel were: elbows, knees, arms and sometimes I also used it as a hand cream 🙂
After the first dates of use I noticed that the skin started to be more hydrated but what I enjoy more is the lasting effect it has.
Thank you Regina Plant for this wonderful and natural gift!
On their website you can also find the whole plant of Aloe Vera.
Are you using Aloe Vera?

3 comentarii la „Aloe Vera leaf from Regina Plant”

Lasă un comentariu