60 de ani de păr rafinat- Povestea lui René Furterer

Părul este simbol al frumuseţii, al tinereţii şi al sănătăţii. Oricum ar fi, părul are un farmec individual care te reprezintă, definindu-ţi stilul şi personalitatea.

O POVESTE NĂSCUTĂ DIN NATURĂ : După ce și-a petrecut copilăria într-un sat din Provence, simțurile lui René Furterer au fost ascuțite de la o vârstă fragedă la parfumurile și culorile care îi vor inspira formulele viitoare. Câțiva ani mai târziu, tânărul René Furterer lucra la coafor în salonul parizian al soției sale. În acea perioadă, femeile tânjeau după buclele de platină ale lui Marilyn Monroe dar nu existau produse de îngrijire a părului care să repare daunele provocate de atâtea tehnici de coafare. Soluția pe care a conceput-o a fost masca sa nutritivă Karité, care încă și astăzi continuă să revitalizeze și să repare chiar și părul cel mai deteriorat. El a continuat să creeze Complexul 5, un elixir miraculos de uleiuri esențiale care a devenit un pas indispensabil în rutina de frumusețe. René Furterer s-a apucat apoi de urmărirea unei viziuni inovatoare: „Părul frumos crește dintr-un scalp sănătos, la fel ca o plantă din sol fertil.” UN PATRIMONIU DE EXPERTIZĂ: În 1957, René Furterer a creat o metodă pe care a numit-o Etheirology, o filozofie originală construită în jurul unui scalp sănătos și a unui păr frumos (eteirologie, din greaca etheira, păr și etheiro, pentru a trata). El a început să practice această abordare în primul său Hair Spa din Paris, dezvoltând o metodă trifazată „Pregătiți, curățați și tratați”, care oferă un ritual de tratament personalizat bazat pe tehnici selectate cu atenție conform unui diagnostic preliminar sofisticat. Faza de pregătire implică stimularea scalpului cu Complexul 5. A doua fază, „Curăță”, folosește un șampon potrivit pentru starea specifică a scalpului. A treia și ultima fază, „Treat”, introduce un tratament profund pentru scalp și lungimea părului. Pentru prima dată, femeile au experimentat o experiență de neegalat, stimulantă, cu produse naturale, bogate și personalizate pentru îngrijirea părului: rețeta pentru părul rafinat a fost astfel inventată. Despre brand-ul René Furterer am auzit şi văzut numai în online, nu avusesem ocazia să încerc nici un produs dar acest lucru s-a remediat 🙂 la finalul lunii Martie când am primit din partea lor un colet tare, tare drăguţ 🙂 Cele 3 produse primite au venit într-o cutie neagră, foarte elegantă, cu închidere magnetică. Produsele erau de asemenea învelite într-o hârtie neagră. Când am deschis cutia am avut surpriza să descopăr un bilet scris de mână iar toată cutia avea un miros divin când am deschis-o, parcă mirosea a parfum de lămâiţă 🙂

Triphasic- Șampon stimulant cu uleiuri esențiale anti-căderea părului – fără silicon, formulat pentru utilizare zilnică. Combină 2 ingrediente active recunoscute pentru proprietățile lor anti-căderea părului: ATP care acționează în papila foliculară, la originea creșterii părului, și extract natural de Pfaffia care, combinat cu masajul, stimulează microcirculația pielii. Un amestec puternic în centrul căruia sunt integrate biosfere de uleiuri esențiale de portocale, lavandă și rozmarin, cu putere stimulatoare. Pentru păr mai rezistent, ușor de desfăcut, moale și strălucitor. Un şampon cu o textură cremoasă şi un parfum minunat, fresh. Particulele albe se sparg de îndată ce amestec şamponul, creând o spumă cremoasă şi eliberând un parfum revigorant. Şamponez părul de 2 ori, lăsând şamponul să acţioneze 3 minute după care clătesc. Îmi lasă părul foarte curat şi strălucitor. Îl folosesc de aproape 3 săptămâni şi am observat o uşoară îmbunătăţire a părului dar voi continua să îl folosesc pentru a vedea şi mai bine efectele benefice 🙂

Triphasic- Balsam texturizant pentru descurcare – are o textură uşoară care nu încarcă firul de păr. Îmbogățit cu proteine de grâu texturizante, această formulă întărește structura firului de păr în timp ce crește vizibil volumul, lăsând șuvițele perfect descurcate, moi și strălucitoare. Deşi eu am firul de păr subţire, vârfurile au tendinţa de a se încurca. Îl aplic după fiecare spălare şi îl las să acţioneze 1-2 minute. Deşi pe cutie pune că poate fi aplicat pe toată lungimea firului de păr dar şi la rădăcină, pentru mine aplicarea lui la rădăcină nu funcţionează, ba din contră, îmi îngraşă părul aşa că îl aplic doar pe lungimea firului de păr 🙂 Un lucru pe care l-am observat chiar de la prima utilizare a şamponului şi balsamului, este luciul pe care îl oferă părului iar dacă folosesc peria rotativă îi conferă şi mai multă strălucire, ca de salon 🙂

Naturia- Şampon uscat pentru toate tipurile de păr – datorită tehnologiei sale unice, cu 4 pulberi absorbante, curăță părul fără apă, absorbind uleiul și impuritățile, adăugând în același timp textură părului. Culoarea bej se amestecă cu pielea capului, pentru un aspect invizibil. Foarte bun acest şampon uscat! Pe lângă faptul că nu lasă absolut deloc peliculă albă, nu încarcă părul şi nici nu îmi irită scalpul 🙂 Brandul René Furterer caută să transfigureze și să îmbunătățească natura, dar întotdeauna într-o manieră principială și responsabilă, cu abordarea certificată „Expertiză botanică Pierre Fabre”. Prin urmare, toate inovațiile mărcii respectă, protejează și păstrează lumea plantelor.

Hair is a symbol of beauty, youth and health. Either way, your hair has an individual charm that represents you, defining your style and personality. A STORY BORN FROM NATURE: After spending his childhood in a village in Provence, René Furterer’s senses were sharpened from an early age to the perfumes and colors that will inspire his future formulas. A few years later, the young René Furterer worked as a hairdresser in his wife’s Paris salon. At the time, women longed for Marilyn Monroe’s platinum curls, but there were no hair care products to repair the damage caused by so many hairdressing techniques. The solution he designed was his Karité nourishing mask, which still continues to revitalize and repair even the most damaged hair. He went on to create Complex 5, a miraculous elixir of essential oils that has become an indispensable step in the beauty routine. René Furterer then set out to pursue an innovative vision: „Beautiful hair grows from a healthy scalp, just like a plant in fertile soil.” A HERITAGE OF EXPERTISE: In 1957, René Furterer created a method he called Etheirology, an original philosophy built around a healthy scalp and beautiful hair (etheirology, from the Greek etheira, hair and etheiro, to treat ). He began practicing this approach at his first Hair Spa in Paris, developing a three-phase “Prepare, Clean and Treat” method, which offers a personalized treatment ritual based on carefully selected techniques according to a sophisticated preliminary diagnosis. The preparation phase involves stimulating the scalp with Complex 5. The second phase, „Cleanse”, uses a shampoo suitable for the specific condition of the scalp. The third and final phase, „Treat”, introduces a deep treatment for the scalp and hair length. For the first time, women experienced an unparalleled, stimulating experience with natural, rich and personalized hair care products: the recipe for refined hair was thus invented. I have only heard and seen about the René Furterer brand online, I had not had the opportunity to try any product but this was solved 🙂 at the end of March when I received a very, very nice package from them. The 3 products received came in a black box, very elegant, with magnetic closure. The products were also wrapped in black paper. When I opened the box I was surprised to discover a handwritten note and the whole box had a divine smell when I opened it, as if it smelled of lemon 🙂 Triphasic- Stimulating shampoo with anti-hair loss essential oils – without silicone, formulated for daily use. It combines 2 active ingredients recognized for their anti-hair loss properties: ATP which acts in the follicular papilla, at the origin of hair growth, and natural Pfaffia extract which, combined with massage, stimulates the microcirculation of the skin. A powerful blend in the center of which are integrated biospheres of essential oils of orange, lavender and rosemary, with stimulating power. For more resistant hair, easy to untangle, soft and shiny.
A shampoo with a creamy texture and a wonderful, fresh scent. The white particles break down as soon as they mix the shampoo, creating a creamy foam and releasing an invigorating scent. I shampoo my hair twice, leaving the shampoo to act for 3 minutes after which I rinse. It leaves my hair very clean and shiny. I have been using it for almost 3 weeks and I have noticed a slight improvement in my hair but I will continue to use it to see the beneficial effects even better 🙂 Triphasic – Texturing conditioner – has a light texture that does not load the hair. Enriched with texturizing wheat proteins, this formula strengthens the structure of the hair while visibly increasing the volume, leaving the strands perfectly handled, soft and shiny.
Although I have thin hair, the tips tend to tangle. I apply it after each wash and leave it on for 1-2 minutes. Although the box says that it can be applied along the entire length of the hair but also at the root, for me its application to the root does not work, on the contrary, it thickens my hair so I apply it only along the length of the hair 🙂
One thing I noticed right from the first use of the shampoo and conditioner, is the shine it gives to the hair and if I use the rotating brush it gives it even more shine, like a salon 🙂 Naturia- Dry shampoo for all hair types – thanks to its unique technology, with 4 absorbent powders, cleans the hair without water, absorbing oil and impurities, while adding texture to the hair. The beige color mixes with the scalp for an invisible look.
Very good this dry shampoo! Besides the fact that it leaves no white film at all, it does not load my hair and does not irritate my scalp 🙂 The René Furterer brand seeks to transfigure and improve nature, but always in a principled and responsible manner, with the certified approach „Pierre Fabre Botanical Expertise”. Therefore, all the brand’s innovations respect, protect and preserve the plant world.

Lasă un comentariu